Teze ke stavu českého trhu práce

Nezaměstnanost v červnu dle údajů MPSV byla 5,2 %. Meziročně se jedná o zlepšení o 1 procentní bod. Úřady práce momentálně evidují 384 tis. nezaměstnaných. Jedná se tedy i o zlepšování situace, ale Z POHLEDU ZAMĚSTANCŮ!!Nejedná se jen o sezónní zlepšení, ale dochází k dalšímu snižování cyklické nezaměstnanosti na úrovně, které už přinášejí problémy, navíc s problémy s nevhodnou strukturou.

Očekávaný vývoj mezd

Otázky a odpovědi analytika Svazu pro Hospodářské noviny k tématu očekávaného růstu mezd v ČR v roce 2016.