Níže uvádíme seznam článků, které se vztahují k regionu Ústeckého kraje. V případě zájmu o spolupráci či dotazy k plánovaným či realizovaným aktivitám se obracejte na pracovníky regionálního zastoupení.

Kontakt na Regionální zastoupení pro Ústecký a Karlovarský kraj zde.

 

Tradiční odvětví chemického průmyslu v Ústeckém kraji se potýká s vážným nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců

Už dlouhou dobu se mluví o tom, že zaměstnavatelé trpí nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců. Proto se scházejí zástupci firem, vzdělavatelů a veřejné správy a snaží se najít řešení této situace. S jejich přispěním vzniká například jedinečný systém ověřování výsledků dalšího profesního vzdělávání založený na Národní soustavě povolání a návazné Národní soustavě kvalifikací.