Národní elektronický nástroj (NEN)

NEN je určen pro administraci veřejných zakázek a koncesí, jeho využívání bude od 1. 7. 2018 pro ústřední orgány státní správy povinné.