Stanovisko k úpravě vyhlášky o Pravidlech trhu s plynem

Vyhláška komplexně reguluje chování spotřebitelů, distributorů i přepravců plynu, adaptuje komunitární právo dané Nařízeními Komise (EU) č. 984/2013 a č. 312/2014 a rozvíjí nová ustanovení zákona č. 131/2015 Sb. (energetický zákon) a souvisejících zákonů.