Priority a požadavky SP ČR v oblasti životního prostředí nalezenete zde.

 

Stanovisko k návrhu Plánu odpadového hospodářství ČR

STANOVISKO K NÁVRHU PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ČR NA OBDOBÍ 2014 - 2024 K materiálu Plán odpadového hospodářství České republiky na období 2015 – 2024 (verze pro VPŘ k 30.4.2014, dále jen POH uplatňuje SP ČR následující připomínky:.

Stanovisko návrhu zákona o obalech

Stanovisko k návrhu zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů  .

Prodej emisních povolenek

Stanovisko SPČR k návrhu MŽP ČR, týkajícího se prodeje povolenek zbývajících v rezervě NER (2008-2012) a způsob využití získaných  prostředků.