Priority a požadavky SP ČR v oblasti stavební legislativy, investičního prostředí a podpory investic nalezenete zde.

 

Stanovisko k novele zákona o investičních pobídkách (2018)

Svaz podporuje změnu systému investičních pobídek a vítá větší podporu technologických center, výzkumu a vývoje. Mezi další pozitivní změny patří možnost flexibilního zaměstnávání či odstranění podmínky vytvoření nových pracovních míst ve výrobě. Svaz zároveň navrhuje řadu upřesnění.

Stanovisko k ukončení projektu Národního inovačního fondu

SP ČR je zklamán, že se Národní inovační fond ani v tomto programovém období nedaří zřídit. Po mnoha letech příprav a investování nemalého finančního i intelektuálního kapitálu je projekt Národního inovačního fondu (NIF) Ministerstvem průmyslu a obchodu zrušen.

Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek

Co to vlastně je? Je to zohlednění sociálních (např. sociální začleňování), zaměstnaneckých (např. zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce), environmentálních (např. výrobky šetrné k životnímu prostředí), či hospodářských faktorů.