Priority a požadavky SP ČR v oblasti stavební legislativy, investičního prostředí a podpory investic nalezenete zde.

 

Stanovisko k ukončení projektu Národního inovačního fondu

SP ČR je zklamán, že se Národní inovační fond ani v tomto programovém období nedaří zřídit. Po mnoha letech příprav a investování nemalého finančního i intelektuálního kapitálu je projekt Národního inovačního fondu (NIF) Ministerstvem průmyslu a obchodu zrušen.

Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek

Co to vlastně je? Je to zohlednění sociálních (např. sociální začleňování), zaměstnaneckých (např. zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce), environmentálních (např. výrobky šetrné k životnímu prostředí), či hospodářských faktorů.

Stanovisko k Národní investiční strategii ČR

Svaz vítá snahu o nastavení investičního plánu/strategie ČR. Česká republika by měla mít jednotný plán, kterým bude definována investiční strategie českého hospodářství na delší časové období. Materiál ale není úplně konzistentní, což znesnadňuje pochopení jeho smyslu a účelu.