Stanovisko k návrhu zákona o ochraně oznamovatelů


SP ČR je přesvědčen, že navrhovaná právní úprava není nutná, protože současná právní úprava je postačující, v praxi fungující a osvědčená a oznamovatele korupce a trestných činů dostatečně chránící.

Stanovisko k exekučnímu řádu

Svaz průmyslu a dopravy ČR (dále jen SP ČR) po projednání s členskou základnou doporučuje vládě přijmout k předloženému návrhu nesouhlasné stanovisko.