Novinky v Režimu Ukrajina

Koordinační orgán vlády schválil změny v žádosti o zaměstnaneckou kartu. Účinné budou od 1. 11. 2018.

Stanovisko k exekučnímu řádu

Svaz průmyslu a dopravy ČR (dále jen SP ČR) po projednání s členskou základnou doporučuje vládě přijmout k předloženému návrhu nesouhlasné stanovisko.