InnoTrans 2020

Mezinárodní veletrh dopravní techniky, 22. - 25. září 2020 v Berlíně.