Priority a požadavky SP ČR v oblasti energetiky nalezenete zde.

 

Stanovisko k novele zákona o hospodaření energií

Svaz průmyslu a dopravy ČR předkládá zásadní připomínky k návrhu novely zákona o hospodaření energií, který představuje jeden z páteřních předpisů regulace odvětví energetiky v ČR. Požadujeme přepracování zejména pasáží týkajících se postavení a funkce energetických specialistů, a to jak v pozici fyzických osob, tak osob právnických, které svoji činnost vykonávají prostřednictvím tzv. určených fyzických osob.

WindEnergy Hamburg 2018 - Finanční podpora pro vystavovatele

Dovolujeme si Vás informovat o mezinárodním odborném veletrhu větrné energetiky WindEnergy Hamburg - the global on- & offshore expo, který se koná od 25. do 28. září 2018 v Hamburku. Vystavovatelé získají finanční zvýhodnění - využijte možnosti propagace na společném stánku v rámci programu NOVUMM KET.

Seminář "Nízkouhlíkové technologie a jejich vliv na energetický mix"

Cílem semináře je představit vybrané iniciativy zaměřené na podporu zavádění nízkouhlíkových energetických technologií. Prezentovat vybrané statistiky a analýzy, které významným způsobem mohou pomoci firmám při hledání odpovědí týkajících se strategií jednotlivých zemí v oblastech energetické bezpečnosti, udržitelnosti a přístupu. Diskutovat trendy zavádění nízkouhlíkových energetických technologií. Téma představí experti OECD a Mezinárodní agentury pro energii.

Seminář "Digitalizace a její vliv na tradiční podnikatelské struktury"

Cílem semináře je představit rostoucí digitální transformaci jako příležitost, která firmám i jejich zaměstnancům nabízí řadu možností ke zvýšení růstu produktivity, pracovních příležitostí a mobility s podporou nových schopností a dovedností, které jsou pro digitalizaci nezbytné. Ukázat, že data se stávají důležitým výrobním faktorem, přičemž větší diferenciace užití různých typů dat se stává konkurenční výhodou. Upozornit, že diference míry digitální adopce je mezi jednotlivými zeměmi, regiony i firmami veliká, přičemž existence firem rezignujících na přijímání nových technologií může být ohrožena. O informace se s vámi podělí experti OECD, Mezinárodní agentury pro energii a další.

Svaz nesouhlasí s poslaneckým návrhem novely stavebního zákona

SPČR vydal negativní stanovisko k poslaneckému návrhu novely stavebního zákona, který navrhoval přesun kompetencí v rámcio posuzování souladu stavebních záměrů s územně plánovací dokumentací. Svaz považuje navrhovanou změnu stavebního zákona za nekoncepční, vytrženou z věcných i procesních souvislostí a k návrhu zaujímá negativní stanovisko.

Svaz odmítá některé úpravy novely horního zákona

Svaz průmyslu a dopravy vítá otevření diskuse o možnostech zajištění dostatečných prostředků pro sanaci, rekultivaci a kompenzaci následků důlní a těžební činnosti. S ohledem na rozsah navrhovaných změn a předpokládané dopady na provozovatele a vlastníky dolů a lomů však požadujeme, aby předkládanou legislativu doprovázelo obvyklé posouzení dle standardů RIA. Zároveň odmítáme navrhované zrušení pětiletého moratoria na sazby úhrady z vydobytých nerostů, které je výsledkem křehkého kompromisu mezi představiteli veřejné sféry a průmyslu.

Svaz podporuje zrušení zákazu dodávek pro íránskou jadernou elektrárnu

SPČR vyjadřuje souhlasné stanovisko s návrhem na zrušení zákona o zákazu dodávek pro íránskou jadernou elektrárnu Búšehr. V obchodní výměně s mohutnou asijskou ekonomikou spatřujeme značný nevyčerpaný potenciál. Zároveň však upozorňujeme, že by neměla být přehlížena bezpečnostní rizika spojená se zbožím tzv. dvojího užití.

Aktuální zprávy z EU

Využijte pravidelné informace z CEBRE, najdete zde aktuální zprávy z následujících oblastí:
Legislativa EU - jednotný vnitřní trh, vnější vztahy EU, zahraniční obchod, podpora podnikání, daně, finance, statistiky a studie, zajímavosti a postřehy z EU, veřejné konzultace EU, životní prostředí, energetika doprava, malé a střední podniky, ochrana spotřebitele, průmysl,výzkum a vývoj, ICT.