Priority a požadavky SP ČR v oblasti energetiky nalezenete zde.

 

Evropská legislativa ztíží existenci spalovacích motorů

V  institucích EU aktuálně vrcholí schvalování návrhu nařízení, jež stanoví závazné cíle pro emise CO2 pro evropské výrobce osobních a užitkových automobilů po roce 2020. Splnění těchto cílů bude pro automobilky velmi nákladné, ovšem jejich nesplnění by mohlo mít pro automobilky ještě tíživější důsledky.

Odmítáme poslanecký návrh změny zákona o ochraně ovzduší

Poslanci přicházejí s návrhem na zrušení zákonné povinnosti umožnit vstup do obydlí za účelem kontroly dodržování povinností dle zákona o ochraně ovzduší. Svaz průmyslu tento návrh považuje za nekoncepční a zdůrazňuje, že úsilí o zlepšování kvality ovzduší musejí rovnoměrně vyvíjet všechny hospodářské sektory, vč. domácností. Právě domácnosti jsou dle údajů ČHMÚ hlavním původcem prachových částic v českém ovzduší. Kontroly v praxi nejsou zneužívány a často představují jediný účinný způsob, jak v dané obci disciplinovat občany, kteří nedodržují zákon.

Opatření pro snížení emisí CO2 musí být nastavována komplexně

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker v minulém týdnu vydal tradičníZprávu o stavu Unie. Velký prostor v ní patřil rovněž environmentálním politikám EU. Svaz průmyslu a dopravy k tomuto připomíná, že nastavení příslušných politik musí podléhat kritickému zhodnocení všech jejich dopadů, a to zejména ve vazbě na další environmentální regulaci a specifické podmínky členských zemí.