Priority a požadavky SP ČR v oblasti energetiky nalezenete zde.

 

Stanovisko ke kodexu ČEPS pro poskytovatele podpůrných služeb

Svaz průmyslu a dopravy ČR předkládá připomínky k návrhu kodexu přenosové soustavy, části II. týkající se Podpůrných služeb (PpS). Kromě několika požadavků na precizaci a konsolidaci textu, se věnujeme zejména tématu akumulace. Zde vyzýváme k určité zdrženlivosti v případě přístupu akumulace k podpůrným službám, zároveň ale požadujeme, aby toto téma bylo uspojivě legislativně vyřešeno tak, aby byl umožněn trvalý rozvoj bateriových systémů v ČR.

Stanovisko k novele statistické vyhlášky ERÚ

Svaz k materiálu uplatňuje dvě doporučující připomínky, které mají za cíl zejména celkové zpřesnění dokumentu, jednak z důvodu samotné vnitřní konzistence předpisu a také ve vztahu k související legislativě.

Stanovisko k novele zákona o hospodaření energií

Svaz průmyslu a dopravy ČR předkládá zásadní připomínky k návrhu novely zákona o hospodaření energií, který představuje jeden z páteřních předpisů regulace odvětví energetiky v ČR. Požadujeme přepracování zejména pasáží týkajících se postavení a funkce energetických specialistů, a to jak v pozici fyzických osob, tak osob právnických, které svoji činnost vykonávají prostřednictvím tzv. určených fyzických osob.

WindEnergy Hamburg 2018 - Finanční podpora pro vystavovatele

Dovolujeme si Vás informovat o mezinárodním odborném veletrhu větrné energetiky WindEnergy Hamburg - the global on- & offshore expo, který se koná od 25. do 28. září 2018 v Hamburku. Vystavovatelé získají finanční zvýhodnění - využijte možnosti propagace na společném stánku v rámci programu NOVUMM KET.

Seminář "Nízkouhlíkové technologie a jejich vliv na energetický mix"

Cílem semináře je představit vybrané iniciativy zaměřené na podporu zavádění nízkouhlíkových energetických technologií. Prezentovat vybrané statistiky a analýzy, které významným způsobem mohou pomoci firmám při hledání odpovědí týkajících se strategií jednotlivých zemí v oblastech energetické bezpečnosti, udržitelnosti a přístupu. Diskutovat trendy zavádění nízkouhlíkových energetických technologií. Téma představí experti OECD a Mezinárodní agentury pro energii.