Zaměstnávání válečných veteránů - praktické informace

Hledání kvalitních zaměstnanců se pro firmy stává čím dál náročnějším úkolem. Svaz průmyslu a dopravy ČR nyní navázal spolupráci s Ministerstvem obrany ČR, protože vojáci odcházející do civilu, jsou zajímavými posilami pro naše firmy.