Priority a požadavky SP ČR v oblasti digitální ekonomiky a Průmyslu 4.0 nalezenete zde.

 

17. OPIK o programech Aplikace a Inovace

V OPIKu se dozívte o blížícím se konci operačního programu, o posledních výzvách programů Aplikace a Inovace a o dalších zajímavostech z oblasti evropských fondů.

Společné stanovisko k návrhu trestního zákoníku a zákona o některých přestupcích

Svaz průmyslu a dopravy ČR ve spolupráci se Sdružením pro internetový rozvoj, Spotřebitelským fórem a Unií vydavatelů dnes rozeslal na předsedy poslaneckých klubů a také na členy Ústavně právního výboru společné stanovisko k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění zákona č. 178/2018 Sb - sněmovní tisk č. 384.

Stanovisko k programovému dokumentu OP TAK 2021-2027

SP ČR dlouhodobě OP TAK podporuje jako významný prvek v podpoře konkurenceschopnosti českého průmyslu a hospodářství v následujících letech. Považujeme však za nutné materiál ještě vyjasnit či doplnit, aby se neopomněly některé důležité segmenty při jeho implementaci.

Stanovisko k Návrh vyhlášky o bezpečnostních úrovních pro využívání cloud computingu orgány veřejné moci

Svaz průmyslu a dopravy dlouhodobě spolupracuje s NÚKIB i Ministerstvem vnitra, aby byl vytvořen opravdu funkční systém pro poskytování cloudových služeb orgánům veřejné správy. Domníváme se ale, že předkladatel neposkytl dostatečně jasné a určité vysvětlení některých kritérií uvedených v návrhu vyhlášky (a to ani v rámci důvodové zprávy).