Priority a požadavky SP ČR v oblasti digitální ekonomiky a Průmyslu 4.0 nalezenete zde.

 

Svaz průmyslu na tripartitě

Firmy potřebují své peníze využít pro svůj další rozvoj, a ne splácet přebujelou státní administrativu.

Stanovisko k návrhu nařízení o ePrivacy

Svaz připravil stanovisko k probíhajícím jednáním k návrhu nařízení ePrivacy. Děkujeme zástupcům ČR, že se zasazují o technologicky přívětivá pravidla.