Priority a požadavky SP ČR v oblasti digitální ekonomiky a Průmyslu 4.0 nalezenete zde.

 

Stanovisko k Návrh vyhlášky o bezpečnostních úrovních pro využívání cloud computingu orgány veřejné moci

Svaz průmyslu a dopravy dlouhodobě spolupracuje s NÚKIB i Ministerstvem vnitra, aby byl vytvořen opravdu funkční systém pro poskytování cloudových služeb orgánům veřejné správy. Domníváme se ale, že předkladatel neposkytl dostatečně jasné a určité vysvětlení některých kritérií uvedených v návrhu vyhlášky (a to ani v rámci důvodové zprávy).

Stanovisko k aktu o digitálních trzích (DMA)

Evropská komise přichází s návrhem nařízení o spravedlivých trzích otevřených hospodářské soutěži v rámci digitální ekonomiky (akt o digitálních trzích, DMA). Deklarovaným cílem toho nařízení je regulace digitálního evropského odvětví, zejména pak malého počtu velkých online platforem, tzv. gatekeeperů.