Priority a požadavky SP ČR v oblasti energetiky nalezenete zde.

 

Stanovisko k návrhu zákona o POZE

Stanovisko SP ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., a další související zákony  .

Prodej emisních povolenek

Stanovisko SPČR k návrhu MŽP ČR, týkajícího se prodeje povolenek zbývajících v rezervě NER (2008-2012) a způsob využití získaných  prostředků.

Potenciál snižování emisí

Stanovisko k dokumentu Potenciál snižování emisí znečišťujících látek v České republice do roku 2012.