Uplatnili jsme připomínku k novele vyhlášky o FKSP

Podle připravované novely vyhlášky bude nově možné z fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) hradit i příspěvek na pravidelnou hromadnou dopravu zaměstnanců. Navrhujeme, aby bylo možné hradit z FKSP i pravidelnou neveřejnou (svozovou) hromadnou dopravu, neboť z návrhu novely, ani z důvodové zprávy, není jasné, proč by měl být příspěvek poskytování pouze na pravidelnou (veřejnou) hromadnou dopravu podle přílohy č. 2 zákona o DPH.

Stanovisko Svazu k návrhu zákona o významné tržní síle

Návrh si klade za hlavní cíl transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/633 ze dne 17. dubna 2019 o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v zemědělském a potravinovém řetězci. Změny je třeba provést v oblasti uzavírání dodavatelských smluv, deklarování nekalých obchodních praktik při prodeji zemědělských a potravinářských výrobků a v okruhu dotčených subjektů.“ SP ČR se domnívá, že předložený návrh tento cíl přesahuje a lze hovořit i o „goldplatingu“, a také o nevhodném předjímání samostatné evropské úpravy.

Stanovisko k vykazování připravenosti na přijetí eura

„Návrh na změnu některých usnesení vlád“, konkrétně jde o stanovisko SP ČR k revizi usnesení vlády ze dne 23. listopadu 2005 č. 1510 o institucionálním zajištění zavedení eura v České republice, ve kterém se plánuje zrušit úkol „III. 1. c)“.