Spektrum 3Q/2019

Téma: Jak využívají firmy AI, Digitální daň,  Mezinárodní obchod

Stanovisko k návrhu zákona o ochraně oznamovatelů


SP ČR je přesvědčen, že navrhovaná právní úprava není nutná, protože současná právní úprava je postačující, v praxi fungující a osvědčená a oznamovatele korupce a trestných činů dostatečně chránící.