Priority a požadavky SP ČR v oblasti stavební legislativy, investičního prostředí a podpory investic nalezenete zde.

 

Stanovisko ke stavebnímu zákonu

SP ČR k předloženému návrhu sděluje, že nepředstavuje řešení, které by mohlo prokazatelně přispět ke zrychlení a zjednodušení povolovacích řízení,rovněž nepřináší optimalizaci samotného posuzování stavebního záměru ze strany stavebních úřadů, dostatečně neminimalizuje procesní kroky, nezpružňuje proces a nesnižuje administraci ve vzájemné komunikaci mezi stavebním úřadem a
investorem ani mezi úřady navzájem.