Svaz průmyslu a dopravy ČR působí po celé České republice prostřednictvím regionálních zastoupení v jednotlivých krajích. Díky tomu předává včas svým členům informace o aktuální legislativě nezbytné pro jejich podnikání. Aktivně komunikuje s veřejnou správou a je významným sociálním partnerem i na regionální úrovni.

Zástupci v regionálních kancelářích pořádají nejen vzdělávací semináře, organizují aktivity na podporu technického vzdělávání, ale zajišťují i spolupráci mezi firmami a školami v regionu. Dále propojují významné zaměstnavatele v regionu. Výstupy z jejich setkání jsou často důležité pro přípravu podkladů v připomínkovém řízení při novelizaci zákonů. Kanceláře jednotlivých regionálních zastoupení sídlí v Plzni, Mostě, Praze, Liberci, Brně, Olomouci a v Ostravě.

Můžete si zobrazit články týkající se pouze konkrétního kraje: Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, Kraj Vysočina, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj, Praha, Středočeský kraj, Ústecký kraj, Zlínský kraj.

Ručičky kraje

Studenti středních škol v Plzeňském kraji prezentovali svůj um v technických oborech.

Propojení studentů Katedry designu TUL s praxí

V loňském roce byl SP ČR v Libereckém kraji iniciátorem vzniku Regionální sektorové dohody (RSD) pro sklářský průmysl, jejímž hlavním cílem je zajistit více kvalifikovaných odborníků i absolventů škol či dalšího vzdělávání na trhu práce, větší provázanost vzdělávání s praxí a kvalitní připravenost absolventů škol. Jedním z aktérů RSD je Technická univerzita v Liberci (TUL).

Svaz průmyslu a dopravy ČR otevřel kancelář v Mostě

Od Nového roku se otevřela pobočka v Mostě, v ulici Jaroslava Seiferta čp. 2179/9 (kancelářské prostory CTS partners). Regionální kancelář bude sloužit jako kontaktní místo pro zaměstnavatele působící v Ústeckém a Karlovarském kraji, ale také jako místo pro setkání a jednání s dalšími regionálními partnery. Novou regioální manažerkou pro oba kraje se stala Ing. Radka Šplíchalová.