Svaz průmyslu a dopravy ČR působí po celé České republice prostřednictvím regionálních zastoupení v jednotlivých krajích. Díky tomu předává včas svým členům informace o aktuální legislativě nezbytné pro jejich podnikání. Aktivně komunikuje s veřejnou správou a je významným sociálním partnerem i na regionální úrovni.

Zástupci v regionálních kancelářích pořádají nejen vzdělávací semináře, organizují aktivity na podporu technického vzdělávání, ale zajišťují i spolupráci mezi firmami a školami v regionu. Dále propojují významné zaměstnavatele v regionu. Výstupy z jejich setkání jsou často důležité pro přípravu podkladů v připomínkovém řízení při novelizaci zákonů. Kanceláře jednotlivých regionálních zastoupení sídlí v Plzni, Mostě, Praze, Liberci, Brně, Olomouci a v Ostravě.

Můžete si zobrazit články týkající se pouze konkrétního kraje: Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, Kraj Vysočina, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj, Praha, Středočeský kraj, Ústecký kraj, Zlínský kraj.

Richard Koubek: Svaz průmyslu a dopravy podporuje technické vzdělávání

V úterý právě proběhlá burza práce v olomouckém RCO představovala konkrétní počin v podpoře technického vzdělávání a technických oborů vůbec. Podíl na úspěšné realizaci měl jeden z organizátorů akce Svaz průmyslu a dopravy. Jeho oblastnímu manažerovi Richardu Koubkovi položil Olomoucký Večerník několik otázek.

Burza práce a vzdělávání v Olomouckém kraji nabízí bezprostřední kontakt a užitečné informace

Olomoucký kraj se pyšní dlouhou průmyslovou tradicí, přičemž výroba hraje v hospodářství regionu velmi významnou roli také v současnosti. Mnohé průmyslové podniky v kraji vyrábějí špičkové produkty, které obstojí v tuzemské i mezinárodní konkurenci. K tomu, aby firmy mohly obstát, potřebují mimo jiné i kvalifikované a schopné zaměstnance, kterých je v některých technických oborech stále nedostatek. .

Generální ředitelka Svazu navštívila Moravskoslezský kraj

Nová generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy Dagmar Kuchtová si jako první region pro své plánované návštěvy v krajích vybrala Moravskoslezský kraj. „Je to region, kde máme silnou členskou základnu,“ připomněla Dagmar Kuchtová, proč své regionální turné začíná právě v kraji, kde Svaz v roce 1990 zahájil svou činnost.

Středočeský kraj se potýká s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků v oblasti opravy a údržby motorových vozidel

Analýza provedená ve Středočeském kraji ukázala, že zde v posledních letech chybí kvalifikovaní pracovníci především v oblasti opravy a údržby motorových vozidel a řidiči nákladních vozů. K hlavním příčinám této situace patří odchod silné generace zkušených zaměstnanců do důchodu, nezájem uchazečů o práci v těchto oborech a v neposlední řadě odchod zkušených zaměstnanců do zahraničí.

Nedostatek kvalitních pracovníků v gumárenském a plastikářském průmyslu ve Zlínském kraji pomůže řešit regionální sektorová dohoda

Gumárenský a plastikářský průmysl byl celá desetiletí hybnou silou ekonomiky Zlínského regionu, výroba byla také provázána s výzkumnými a vývojovými pracovišti. Tyto obory mají tradici, vykazují velký podíl na zaměstnanosti a díky své konkurenceschopnosti mají potenciál dalšího růstu a určité stability. Přes to všechno však Zlínský kraj trápí disproporce na trhu práce, především nedostatek kvalitních pracovníků.

Firmy v Olomouckém kraji ročně hledají desítky kvalitních elektromechaniků a dalších odborníků v elektro oborech

Již delší dobu je známým faktem, že v Olomouckém kraji chybí kvalifikovaní pracovníci pro práci v elektro oborech. Přes jeden z nejvyšších ukazatelů míry nezaměstnanosti v tuzemských regionech a vysoký počet lidí bez práce bojují mnohé firmy z Olomouckého kraje o kvalitní elektromechaniky, elektrikáře a další odborníky z elektrotechnických oborů.

Oblast energetiky a elektrotechniky vykazuje podprůměrnou míru nezaměstnanosti, zaměstnavatelům v Jihočeském kraji ale chybí kvalifikovaní pracovníci

Analýza provedená v Jihočeském kraji ukázala, že v posledních třech letech dochází v oborech elektrotechniky a energetiky ke značnému meziročnímu poklesu počtu absolventů. S ohledem na budoucnost je alarmující, že v minulých čtyřech letech stagnuje i celkový počet žáků odcházejících ze základních škol do elektrotechnických oborů na úrovni 5,3 až 5,6 % (ještě v roce 2007 toto číslo činilo 8,3 %).