Média a 119. zasedání tripartity

Česká média se věnovala tématům 119. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody (tripartity) z 22. června poměrně intenzivně. Součástí jednání bylo totiž i setkání sociálních partnerů, včetně Svazu průmyslu a dopravy ČR, se zástupci krajských tripartit.