Vstup do veřejné konzultace ke Kosmické strategii pro EU

Svaz se zapojil do veřejné konzultace Evropské komise sloužící k vytvoření společné evropské strategie pro rozvoj kosmického sektoru. Konzultace se primárně zaměřila na získání zpětné vazby v oblasti aktuální kosmické politiky EU, dosavadního způsobu její prioritizace a využívaného systému výzev a příležitostí.

Veřejná konzultace k hluku

Svaz průmyslu a dopravy ČR zaslal své podněty do veřejné konzultace k zhodnocení směrnice o hluku ve venkovním prostředí, kterou Evropská komise vypsala.

Veřejná konzultace k hodnocení směrnice o energetické účinnosti

4. listopadu 2015 byla spuštěna veřejná konzultace Evropské komise na téma hodnocení směrnice o energetické účinnosti 2012/27/EU (Energy Efficiency Directive, EED). Ve světle revize chystané EED, plánované na druhou polovinu letošního roku v kontextu klimaticko-energetických cílů pro rok 2030, se  konzultace zaměřuje především na oblasti systémů povinného zvyšování energetické účinnosti (EEOSs), měření energie, údaje na fakturách za energie, financování energetické účinnosti a další.