Priority a požadavky SP ČR v oblasti životního prostředí nalezenete zde.

 

Prodej emisních povolenek

Stanovisko SPČR k návrhu MŽP ČR, týkajícího se prodeje povolenek zbývajících v rezervě NER (2008-2012) a způsob využití získaných  prostředků.

Potenciál snižování emisí

Stanovisko k dokumentu Potenciál snižování emisí znečišťujících látek v České republice do roku 2012.

Návrh zákona o integrované prevenci

Stanovisko Svazu průmyslu a dopravy ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci: "Novela zákona v této podobě nepřispěje k zefektivnění integrace eviromentálních požadavků na průmysl".