SP Info: Drahé energie na firmy dopadnou zejména v příštím roce (34/2022)

 
Pokud se Vám e-mail nezobrazuje správně, zobrazte si online verzi.
 
SP INFO
 
Newsletter Svazu průmyslu a dopravy ČR 34/2022

Dobrý den,

stejně jako každý rok se i letos Svaz průmyslu a dopravy ČR představí na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Akce pro členy Svazu, Sněm SP ČR jako tradičně také celý veletrh oficiální zahájí, a to v úvodní den v úterý 4. října 2022 od 13 hodin. „Zhodnotíme, jak si ve svém prvním roce vlády vedl kabinet Petra Fialy. Samotnému premiérovi a ministrům pak chceme připomenout, aby obzvlášť v těchto těžkých dobách nezapomínali na firmy a průmysl, který tuto zemi vždycky živil a živí.“ Popisuje ve svém úvodním slovu prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák k letošnímu 63. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu. Svaz na Sněmu také ocení významné firmy a osobnosti českého průmyslu včetně vítěze Ceny za Průmysl 4.0.

spinfo pruzkum energie 09 2022

Průzkum: Drahé energie na firmy dopadnou zejména v příštím roce

Rekordní zdražování elektřiny i plynu na řadu firem zřejmě teprve dopadne. Ukázal to zářijový průzkum Svazu průmyslu a dopravy mezi 114 zejména průmyslovými podniky. Z šetření vyplývá, že na příští rok má zafixované ceny elektřiny jen asi 20 % firem, u plynu pak má na rok 2023 zajištěný kontrakt 22 % firem. Více než dvě třetiny oslovených podniků zároveň zaznamenaly problémy při vyjednávání smluv na dodávku energie na příští rok. Řada firem dostala násobně vyšší cenovou nabídku, než na jakou byly doposud zvyklé.

SVAZ PRŮMYSLU NA MEZINÁRODNÍM STROJÍRENSKÉM VELETRHU

spinfo robot veletrh

Program SP ČR na 63. ročníku MSV v Brně

Svaz průmyslu a dopravy ČR se po roce představí na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. V následujícím programu doprovodných akcí pořádaných SP ČR v rámci 63. ročníku MSV si přečtěte, jaké doprovodné akce či semináře SP ČR během konání veletrhu na svém stánku plánuje. Náš stánek č. 111, který máme letos společný s Elektrotechnickou asociací ČR, naleznete v pavilonu F. Sněmu SP ČR se ale můžeme zúčastnit i online a to prostřednictvím videopřenosu 4.října od 13:00, který zajišťuje Intercedu a MM Průmyslové spektrum.

Francouzsko-české fórum: udržitelný průmysl a energetická účinnost

Fórum pořádá Sustainaible Business Forum Francouzsko-české obchodní komory ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR. Cílem je představit konkrétní příklady využití inovativních technologií a řešení v následujících oblastech: úspory energie v průmyslu, snižování uhlíkové stopy, zelené materiály a cirkulární ekonomika. Fórum se uskuteční 5. října 2022 od 13:00 do 15:00.

UMlab – kreativní laboratoř UMPRUM

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze bude na MSV prezentovat aktivity UMPRUM směrem k firmám a průmyslu. Ve Čt 6.října ve 13:00 představí na stánku SP ČR možnosti spolupráce průmyslu s akademickou sférou probíhající v rámci platformy UMlab – kreativní laboratoře UMPRUM. Také bude představena výstava Design a Transformace, která aktuálně prezentuje český design let 1990 – 2020 v Bruselu u příležitosti předsednictví České republiky v Radě EU. Kapacita stánku je omezená, prosíme registrujte se zde. 

Představení případové studie ESG

Setkání na stánku SP ČR (č. 111, pavilon F) se zástupci Grant Thorton a Envitrail, kteří budou prezentovat ESG (kritéria pro udržitelné investování: environmental, social and corporate governance) studii na uhlíkovou stopu realizovanou na společnosti Promens Zlín. Proběhne ve Čt 6.října v 10:30. Kapacita stánku je omezená, prosíme registrujte se zde. 

Z HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY

spinfo penize

Schválena novela zákona o spotřebních daních

Poslanci i senátoři schválili novelu zákona o spotřebních daních. Cílem této novely je prodloužení účinnosti stávající snížené sazby spotřební daně z motorové nafty do konce roku 2023. Sazba daně tak zůstane snížená na minimální úrovni stanovené EU, což využívají i okolní státy. Svaz průmyslu již dříve požadoval prodloužit snížení spotřebních daní z pohonných hmot jako formu podpory firem během energetické krize a oceňuje, že vláda vyšla vstříc těmto požadavkům.

STANOVISKA

spinfo legislativa paragraf pravo

Novela energetického a stavebního zákona

SP ČR podporuje co nejjednodušší procesy povolení zdrojů OZE ať už v oblasti energetiky či v oblasti samotného stavebního práva. Bohužel slibované zjednodušení, urychlení povolení a výstavby bezemisních zdrojů se týká pouze velmi malé části OZE. Proto navrhujeme další úpravy, aby byla problematika OZE řešena komplexněji včetně velkých obnovitelných zdrojů energie včetně všech solárních elektrárem, biometanu, vodíku, větrných elektráren, a dále také malých modulárních reaktorů. Nutné je taky řešit posílení energetické infrastruktury kvůli možnosti připojení všech těchto zdrojů.

Novela nařízení vlády k investičním pobídkám

Cílem navrhovaného opatření je reagovat na aktuální vývoj hospodářství v Česku a představy vlády o dalším směřování veřejné podpory, a tedy podpořit vytváření dlouhodobé konkurenční výhody České republiky založené na využívání znalostí a inovací. Svaz průmyslu a dopravy ČR s ohledem na současnou situaci podporuje cíl novely, tedy zvýhodnění investičních projektů v oblasti výroby nebo skladování energie z obnovitelných zdrojů a zvyšování energetické účinnosti nebo snižování energetické náročnosti budov.

EXKLUZIVNĚ

spinfo podnikovy pravnik 2022 chaloupecky

Ocenění Podnikový právník 2022

Unie podnikových právníků ČR pod záštitou SP ČR už po jedenácté oceňovala nejlepší podnikové právníky. Na slavnostním večeru předal viceprezident Svazu František Chaloupecký cenu v kategorii Hospodářská soutěž. Všichni laureáti porotu přesvědčili jak svou všestranností a zájmem o právo, tak kvalitou právního řešení projektů a vysokou specializací v tradičních i nových oborech práva. Všem úspěšným podnikovým právníkům děkujeme za účast a gratulujeme.

NEPŘEHLÉDNĚTE

spinfo inkluzivni prumysl 19 9 2022

Inkluzivní český průmysl: jak na rovné podmínky na pracovišti

Šíření osvěty a systematická práce firem v tématech diverzity a inkluze pomáhá ke snižování rizik a nákladů a přispívá k loajalitě zaměstnanců a rozšiřování týmové spolupráce, shodli se zástupci podniků na sympoziu, které uspořádala platforma Pride Business Forum ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR. Příklady dobré praxe představily společnosti ČEZ a Škoda Auto. Desatero vytvořené platformou Pride Business Forum v konkrétních bodech radí firmám, co mohou zlepšit v diverzitě a inkluzi LGBT+ zaměstnanců a zaměstnankyň.

DIGITÁLNÍ EKONOMIKA

spinfo the future of the data economy czpres 2022

Politici, firmy i experti debatovali o budoucnosti datové ekonomiky

Svaz průmyslu a dopravy ČR propojil politiky, představitele firem a přední odborníky v diskusi o budoucnosti datové ekonomiky. Panelová debata “Future of the Data Economy” se konala v Bruselu, pod záštitou českého předsednictví v Radě Evropské unie. Političtí činitelé z různých institucí aktuálně hledají shodu na návrhu Nařízení Evropské komise o harmonizovaných pravidlech pro spravedlivý přístup k datům a jejich využívání (Data Act) a tento panel představil příležitost prozkoumat datovou ekonomiku důkladněji a zamyslet se nad výzvami i příležitostmi v této oblasti.

Z ČLENSKÉ ZÁKLADNY

spinfo Orlen Remarq podpis 9 2022

ORLEN Unipetrol vstupuje do segmentu mechanické recyklace odpadu

Skupina ORLEN Unipetrol pokračuje v naplňování cílů svého strategického rozvoje do roku 2030. V jeho rámci se zaměřuje také na principy cirkulární ekonomiky a trvalé udržitelnosti. Ty rozvíjí budováním širokého portfolia recyklačních aktivit, na které nyní navazuje vstupem do segmentu mechanické recyklace, akvizicí společnosti REMAQ, předního hráče v této oblasti v regionu střední a východní Evropy, do své skupiny.

Za digitální proměnou podniků stojí inteligentní software

ABRA Software vám na MSV představí, jak s využitím softwarového řešení v podobě informačního systému uvést Průmysl 4.0 do života. Na svém stánku č. 125 představí konkrétní příklady firmy, kde ERP systém zajišťuje plně automatické řízení firemních procesů – od návrhu výrobku přes testování a výrobu až po skladování a prodej. Společně také sestavili 10 praktických tipů, jak efektivně digitalizovat výrobu a jak ji automatizovaně navázat na ostatní firemní procesy.

Výrobci vozidel dohání ztráty, drahé energie ale ohrožují celý sektor

Výroba automobilů v ČR se po letních měsících konečně dostala do černých čísel. Od začátku roku bylo vyrobeno celkem 801 774 nových osobních vozidel (+ 3,4 %). Za růstem stojí zlepšení situace v dodavatelsko-odběratelských řetězcích, ale také nízká srovnávací základna loňského roku. Ani mírné zlepšení situace ve finální výrobě ale firmy automotive a zejména dodavatele, neuchrání před devastujícími dopady vysokých cen energií.

PODPORA EXPORTU

spinfo japonsko vlajka

Setkání s japonskými podnikateli

Svaz průmyslu a dopravy ČR společně s Hospodářskou komorou ČR Vás zve na setkání s významnými japonskými podnikateli a to v pondělí 10. října 2022 od 13:30 hodin v sídle Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (Na Františku 32, Praha 1). Japonskou podnikatelskou delegaci povede předseda představenstva ředitel společnosti Hitachi, Ltd. pan Toshiaki HIGASHIHARA a korporátní poradce společnosti Sumitomo Life Insurance Company pan Yoshio SATO.

Podnikatelská mise s ministrem zahraničních věcí do Indie

Zveme Vás k účasti v podnikatelské delegaci, kterou povede viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR Milena Jabůrková, a která bude doprovázet ministra zahraničních věcí České republiky Jana Lipavského při jeho návštěvě Indické republiky, a to ve dnech 7. až 11. listopadu 2022. Podle předběžného rámcového programu navštíví podnikatelská delegace Dillí a Bombaj. Svaz průmyslu a dopravy ČR zorganizuje ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Dillí, Kanceláří CzechTrade v Bombaji a partnerským Svazem indického průmyslu podnikatelská fóra a B2B jednání a další networkingové akce a program.

B2B s jihoindickými firmami

Zveme Vás na setkání s firmami z indického svazového státu Tamilnádu, které přicestují do ČR, aby se zúčastnily MSV v Brně a setkaly s českými firmami i v Praze. Těžiště delegace je v automobilovém a elektro průmyslu, dvě společnosti působí v oblasti aerospace a jedna v alternativních zdrojích energie. Jedná se většinou o MSP a startups. Akce organizovaná SP ČR proběhne ve čtvrtek 6. října 2022 od 13:30 hodin v sídle Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

NOTIFIKACE TECHNICKÝCH PŘEDPISŮ

Pro vaši informaci a k případným připomínkám zveřejňujeme notifikace technických předpisů Světové obchodní organizace (WTO). Ty by v budoucnu mohly ovlivnit obchodní vztahy ČR s vybranými prioritními zeměmi. Notifikace technických předpisů WTO - 37. týden 2022.

EVROPSKÝ PROSTOR

spinfo svedsky svaz 9 2022

Konkurenceschopnost musí být pro EU jednou z priorit

Svaz Průmyslu a dopravy přivítal ve svém sídle Svaz švédských podniků. Švédsko totiž příští rok vystřídá Českou republiku v předsednictví v Evropské radě. Oba Svazy proto vydali společné prohlášení k tomu, na by se EU měla zaměřit během českého a švédského předsednictví. „Je znepokojivé, že dnes neexistuje žádná celková strategie pro posílení konkurenceschopnosti na úrovni EU, a proto musíme konkurenceschopnost klást na přední místo programu,“ uvedli společně zástupci českého a švédského podnikatelského svazu.

NOVÝ NÁSTROJ EU: VĚTŠÍ ODOLNOST JEDNOTNÉHO TRHU

Evropská komise představila nový nástroj pro mimořádné situace na vnitřním trhu (Single Market Emergency Instrument - SMEI), který má zajistit jeho odolnost vůči krizím a umožnit zachovat volný pohyb a dostupnost nejdůležitějšího zboží a služeb, včetně řešení zachování volného pohybu zboží, osob a služeb. Během pandemie nemoci COVID-19 došlo k přijetí řady jednostranných opatření, která krizi zhoršovala a vnitřní trh tříštila, situaci odnesly především MSP. Nový nástroj podle Komise zabezpečí, aby při každé nové krizi naopak zůstal vnitřní trh otevřený a koherentní.

 
 
Kalendář akcí

3. 10. 2022 | Online

Tunisko-české online fórum

Cílem podnikatelského fóra je představení tuniského byznysu českým partnerům a vis-a-vis, kde bude následně prostor pro dotazy.

 

11.10. 2022 | Praha

Ekonomické fórum El Salvador

El Salvador - Innovation and the Digital Nation se uskuteční při příležitosti návštěvy náměstkyně ministra zahraničních věcí Salvadoru v ČR.

 
 

Víme, že i ve vašich firmách se toho děje spoustu zajímavého. Budeme rádi, když budete své novinky sdílet s námi. Další SP Info vyjde z důvodů konání MSV 5. října 2022.

Úspěšný týden vám přeje

Mgr. ONDŘEJ ŠEVČÍK
manažer pro komunikaci se členskou základnou
SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR
Sekce komunikace
Freyova 948/11 | 190 00 Praha 9
Tel: 225 279 501 | GSM: 734 645 249
osevcik@spcr.cz|www.spcr.cz
 
 
Sledujte Svaz průmyslu na sociláních sítích
 
 
CEZ partner SPInfo ORLEN Unipetrol RGB 01  SKODA partner SPInfo
 
 
Nechcete-li nadále dostávat náš newsletter, klikněte zde pro odhlášení.
Vydává: Svaz průmyslu a dopravy České republiky, Freyova 948/11, 190 00 Praha 9, tel: 225 279 111, spinfo@spcr.cz