Business snídaně

FREYOVA 948/11
PRAHA 9 - VYSOČANY
17. duben 2018 09:00 - 11:00

Svaz průmyslu a dopRAvy České republiky
ve spolupráci se společnostmi
FACTORING ČeskÉ spořitelny,a.s. a EDITEL CZ s.r.o. 

vás srdečně zvou na

BUSINEsS SNÍDANI

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na Business snídani pod záštitou Svazu průmyslu a dopravy ČR, konané při příležitosti spuštění společného projektu ediFactoring společností EDITEL CZ a Factoring České spořitelny.

Téma: Nové trendy a řešení ve financování dodavatelsko-odběratelských vztahů – optimalizace využití pracovního kapitálu ve společnostech

Základní teze z programu:
·       Úvodní slovo prezidentky SPČR
·       Změny v chování ekonomických subjektů a vliv technologií na obchodní vztahy
·       Odezva finančního sektoru – nové možnosti a fenomén jménem FinTech
·       Elektronická výměna dokumentů – EDI řešení v obchodních vztazích
·       Elektronická faktura a financování – monetizace pohledávek a likvidita v reálném čase
·       Případová studie ediFactoring v praxi

Přijďte si poslechnout odborníky z oblastí elektronické fakturace a Supply Chain Finance a využít možnosti odpovědět na Vaše dotazy, jak ještě lépe řídit Vaše dodavatelsko-odběratelské vztahy.

Na akci se, prosím, registrujte přes on-line formulář.

Těšíme na setkání s Vámi.                                                                                              

Zpět