Business snídaně - Nové trendy a řešení ve financování

OREA HOTEL VORONĚŽ
Křížkovského 47, Brno
19. duben 2018 09:00 - 11:00

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY ve spolupráci se společnostmi FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY, a.s. a EDITEL CZ s.r.o. vás srdečně zvou na

BUSINESS SNÍDANI

19. 4. 2018, 9:00-11:00 hodin
OREA HOTEL VORONĚŽ, Křížkovského 47, Brno

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na Business snídani pod záštitou Svazu průmyslu a dopravy ČR, konané při příležitosti spuštění společného projektu ediFactoring společností EDITEL CZ a Factoring České spořitelny.

Téma: Nové trendy a řešení ve financování dodavatelsko-odběratelských vztahů – optimalizace využití pracovního kapitálu ve společnostech

Základní teze z programu:

  • Úvodní slovo: Ing. Jiří Holoubek, člen představenstva SPČR
  • Změny v chování ekonomických subjektů a vliv technologií na obchodní vztahy
  • Odezva finančního sektoru – nové možnosti a fenomén jménem FinTech
  • Elektronická výměna dokumentů – EDI řešení v obchodních vztazích
  • Elektronická faktura a financování – monetizace pohledávek a likvidita v reálném čase
  • Případová studie ediFactoring v praxi
Přijďte si poslechnout odborníky z oblastí elektronické fakturace a Supply Chain Finance a využít možnosti odpovědět na Vaše dotazy, jak ještě lépe řídit Vaše dodavatelsko-odběratelské vztahy.

Pokud Vás téma na Business snídaně neoslovilo, prosím předejte pozvánku kompetentní osobě ve Vaší společnosti, pro kterou bude přínosem.

Na setkání se prosím přihlaste přes tento online formulář a to nejpozději do 17.4.2018.
Zpět