Dopravní obslužnost Karlovarského kraje

Domov mládeže a školní jídelna
Lidická 38, 360 20 Karlovy Vary
14. červen 2018 10:00 - 14:00

Svaz průmyslu a dopravy ČR si Vás v rámci projektu „Propojování národního, odvětvového a regionálního sociálního dialogu v ČR“ dovoluje pozvat na kulatý stůl

Dopravní obslužnost Karlovarského kraje

14. ČERVNA 2018, 10:00 – 14:00 HOD.
DOMOV MLÁDEŽE A ŠKOLNÍ JÍDELNA, LIDICKÁ 38, 360 20 KARLOVY VARY

Dobré dopravní spojení do zaměstnání je pro firmy v době nedostatku kvalifikované pracovní síly důležité téma, kterému je třeba věnovat pozornost. Nejen doprava zaměstnanců do práce, ale také dobrá dopravní dostupnost pro studenty hledající brigády, praxe a stáže ve firmách je klíčovým prvkem při výběru společnosti k navázání spolupráce.

Smyslem setkání je vyslyšet požadavky a potřeby Vás firem týkající se dopravní obslužnosti Karlovarského kraje, pomoci s jejich řešením a seznámit Vás s aktuálním stavem a novinkami v této oblasti.

DISKUTOVAT S VÁMI BUDOU:

  • Martin Hurajčík – statutární zástupce hejtmanky Karlovarského kraje pro Oblast dopravy a silničního hospodářství, Karlovarský kraj
  • PhDr. Ing. Zdeněk Kusý – ředitel, Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje
  • Mgr. Vladimír Malý – vedoucí, Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje
MODERÁTOR:

  • Ing. Radka Šplíchalová – regionální manažerka pro Karlovarský a Ústecký kraj, Svaz průmyslu a dopravy ČR
REGISTRACE:

  • Účast na akci podléhá registraci. Svou účast, prosím, potvrďte vyplněním registračního formuláře ZDE, nejpozději do 12. 6. 2018
Zpět