Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot

Domov mládeže a školní jídelna
Lidická 38, 360 20 Karlovy Vary
18. září 2018 10:30 - 14:30

Svaz průmyslu a dopravy ČR si Vás v rámci projektu „Propojování národního, odvětvového a regionálního sociálního dialogu v ČR“ dovoluje pozvat na diskusní fórum

SRÁŽKY ZE MZDY, EXEKUCE, OSOBNÍ BANKROT

18. ZÁŘÍ 2018, 10:30 – 14:30 HOD.
DOMOV MLÁDEŽE A ŠKOLNÍ JÍDELNA, LIDICKÁ 38, 360 20 KARLOVY VARY

Cílem diskusního fóra je probrat a procvičit si na praktických příkladech problematiku srážek ze mzdy a seznámit se se všemi situacemi při provádění exekučních srážek, srážek na základě dohody. Dále se budeme věnovat postupu v případě osobního bankrotu zaměstnance. Probereme rovněž zkušenosti
s novelou vyhlášky o postupech při výkonu exekuční a další činnosti.

SP ČR vnímá stížnosti na stupňující se požadavky od exekutorů k poskytování a zpracování stále většího množství dat na straně firem. Jak navíc postupovat s ohledem na nové nařízení k ochraně osobních údajů tzv. GDPR? Na setkání s Vámi budeme diskutovat i tímto směrem a seznámíme Vás s novinkami.

DISKUSNÍ OKRUHY:
  • Právní předpisy upravující postup při provádění srážek ze mzdy
  • Příjmy, z nichž se srážky provádějí - §§ 276, 277 a 299 OSŘ - čistá mzda a daňový bonus při exekuci a při insolvenci; daňový bonus a exekuce dle § 312 OSŘ
  • Pořadí srážek
  • Vyživovaná osoba, nezabavitelná částka na vyživovanou osobu a dlužníka
  • Postup při provádění srážek ze mzdy při souběhu exekučních srážek a srážek na základě dohody
  • Souběh exekucí a poměrná úhrada dluhů
  • Složitosti u exekučních srážek Insolvenční zákon a insolvence fyzické osoby
  • Součinnost zaměstnavatele vůči insolvenčním správcům, exekutorům, soudům
  • Novela vyhlášky o postupech při výkonu exekuční a další činnosti – jednotný vzor exekučního příkazu
MODERÁTOR:  JUDr. Monika Emanuelová, specialistka SP ČR na právo

REGISTRACE: Účast na akci zdarma podléhá registraci. Na setkání se přihlaste ZDE nejpozději do 13. 9. 2018
Zpět