SKUTEČNÝ VLASTNÍK – kdo to je a kam se zapisuje?

Freyova 948/11
190 00 Praha 9
18. říjen 2018 09:00 - 14:00

Svaz průmyslu a dopravy ČR si Vás dovoluje pozvat na seminář k aktuální problematice

SKUTEČNÝ VLASTNÍK – kdo to je a kam se zapisuje?

18. 10. 2018, 9:00-14:00

Svaz průmyslu a dopravy ČR, Freyova 948/11, 190 00 Praha 9

Cíl semináře
Seminář poskytne komplexní pohled na novou problematiku identifikace a zápisu do veřejného rejstříku, tzv. skutečných vlastníků právnických osob.

Komu je seminář určen?             
Vlastníkům podílu v s.r.o., akcionářům a zejména jejich statutárním orgánům, které mají odpovědnost za splnění zákonné povinnosti zapsat do rejstříku skutečného vlastníka nejpozději do 31.12.2018
(zákon č. 304/2013b., ust. § 118 b a násl.).

Program
1. Vlastník – kdo to je
2. Vznik povinnosti identifikace a zápisu do rejstříku
3. Obchodní korporace a zjišťování vlastníků
4. Následky porušení povinnosti zápisu
5. Rozkrývání vlastnických struktur

Časový harmonogram
09:00 - 09:30      registrace
09:30 - 10:45      1. část
10.45 - 11.15      coffeebreak
11.15 - 12.30      2. část
12.30 - 12.45      coffeebreak
12.45 - 13.30      3. část
13.30 - 14.00      diskuze

Registrace
Na seminář se prosím registrujte přes tento odkaz nejpozději do 16.10.2018.

Účastnický poplatek                    
1.500 Kč pro členy SP ČR, cena bez DPH
2.500 Kč pro nečleny SP ČR, cena bez DPH

Zpět