OP PIK - aktuální dotační příležitosti pro podnikatele

Hotel Fortuna WEST
Mrkvičkova 1091/2, 163 00 Praha 6 - Řepy
20. září 2018 09:30 - 11:40

Svaz průmyslu a dopravy ČR a Agentura pro podnikání a inovace Vás zvou na seminář

OP PIK - aktuální dotační příležitosti pro podnikatele

20. září 2018 Hotel Fortuna WEST, Mrkvičkova 1091/2, 163 00 Praha 6 - Řepy

Seminář je věnován aktuálním dotačním příležitostem. V průběhu podzimu se otevírá mnoho zajímavých dotačních programů financovaných ze strukturálních fondů Evropské unie, které mohou významně napomoci rozvoji Vašeho podnikání.

Cílem semináře je představení těchto možností podpory podnikání.

Program semináře

09:30 – 09:45 Registrace účastníků
09:45 – 10:15 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace – programy prioritní osy 1
10:15 – 10:45 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnost malých a středních podniků – programy prioritní osy 2
10:45 – 11:05 Energetické úspory, obnovitelné zdroje energie, elektromobilita a druhotné suroviny – programy prioritní osy 3
11:05 – 11:10 Rozvoj informačních a komunikačních technologií – programy prioritní osy 4
11:10 – 11:40 Dotazy a odpovědi

Registrace

  • Účast na semináři je bezplatná. Vzhledem k omezené kapacitě prostor je účast pouze pro registrované. Registrujte se přes on-line formulář nejpozději do 17. 9. 2018.
Zpět