Zajištění BOZP ve firmě

Hotel Fortuna West
Mrkvičkova 1091/2, 163 00 Praha 6
30. říjen 2018 09:30 - 14:00

Svaz průmyslu a dopravy ČR si Vás v rámci projektu „Propojování národního, odvětvového a regionálního sociálního dialogu v ČR“ dovoluje pozvat na diskusní fórum

Zajištění BOZP ve firmě

30. října 2018, 9:30 – 14:00 hod.
Hotel Fortuna West, Mrkvičkova 1091/2, 163 00 Praha 6

CÍL: Zjistit zpětnou vazbu od členské základny o informovanosti k problematice BOZP.

DISKUSNÍ OKRUHY:
Zkušenosti z kontrol bezpečnosti práce a kontrol příčin pracovních úrazů

  • Zjišťované nedostatky při kontrolách Inspektorátu práce
Základní povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců v oblasti BOZP

  • Rizika
  • Školení
  • Pracovní úraz
  • OOPP
  • Kvalifikace a zdravotní způsobilost
ČASOVÝ HARMONOGRAM:
09:30 – 10:00 Registrace
10:00 – 11:30 Moderovaná diskuze
11:30 – 12:00 Občerstvení
12:00 – 13:30 Moderovaná diskuze
13:30 – 14:00 Závěr

MODERÁTOR: Ing. Bc. Martina Kroupová, Svaz průmyslu a dopravy

REGISTRACE: Účast na akci zdarma podléhá registraci. Na setkání se přihlaste ZDE nejpozději do 25.10.2018.
Zpět