Disciplinární šetření u zaměstnavatelů

Svaz průmyslu a dopravy ČR
Freyova 948/11, 190 00 Praha 9
12. listopad 2018 08:30 - 14:30

Svaz průmyslu a dopravy ČR spolu s Czech Employment Lawyers Association si Vás dovoluje pozvat na workshop k aktuální problematice

DISCIPLINÁRNÍ ŠETŘENÍ U ZAMĚSTNAVATELŮ

12. 11. 2018, 8:30 - 14:30
Svaz průmyslu a dopravy ČR, Freyova 948/11, 190 00 Praha 9


Seminář se zaměří na řešení situací porušování pracovních povinností zaměstnanců, a to jak v obecné rovině (např. jaké zavést interní postupy pro jejich řešení a za jakých podmínek mohou tyto situace vést až ke skončení pracovního poměru, včetně odlišení od situací neuspokojivých pracovních výsledků zaměstnanců), tak v konkrétních situacích (alkohol na pracovišti, zneužití informací, neomluvené absence, krádeže, využívání sociálních sítí apod.). Seminář obsahuje teoretickou (přednáškovou) i praktickou část (formou workshopu ve skupinkách).

Program:

8:30 - 9:00 Registrace

9:00 -12:00 TEORETICKÁ ČÁST

12:00 -12:30 Coffee break

12:30 – 13:30 PRAKTICKÁ ČÁST – rozdělení účastníků do skupin řešící konkrétní případ – posouzení porušení vs. neuspokojivé výsledky, posouzení intenzity, vypracování dokumentu, případně i fiktivní jednání se zaměstnancem

13:30 – 14:30 SHRNUTÍ Z WORKSHOPU, ZÁVĚR

Přednášející: 4-6 specialistů na pracovní právo (advokáti) z asociace CzELA (Czech Employment Lawyers Association, www.czela.cz)

Registrace: Na seminář se prosím registrujte přes registrační formulář nejpozději do 8. 11. 2018.

Účastnický poplatek: 990 Kč pro členy SP ČR, cena bez DPH; 1.490 Kč pro nečleny SP ČR, cena bez DPH

Zpět