Zveme Vás na podnikatelskou misi do Makedonie a Srbska

2. - 4. duben 2019 09:00 - 22:00
Svaz průmyslu a dopravy České republiky Vás z pověření Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky srdečně zve k účasti v podnikatelské misi do Republiky Severní Makedonie a Srbské republiky, která bude doprovázet ministryni průmyslu a obchodu paní Martu Novákovou při její návštěvě.


Podnikatelská mise se uskuteční v termínu 2. – 4. 4. 2019.

Podnikatelskou delegaci povede prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR pan Jaroslav Hanák. Delegace bude sestavena nejen z představitelů firem, které již mají v daném regionu rozpracovány projekty, a které by tato významná návštěva mohla podpořit, ale i firem, které chtějí navázat nové obchodní kontakty.

Hlavním bodem našeho programu budou podnikatelská fóra a B2B jednání v obou zemích - ve Skopje a v Bělehradu, na které budou našimi partnerskými organizacemi pozváni partneři dle Vašich požadavků.

Účast v podnikatelské misi je vhodná zejména pro firmy aktivní v oblastech:
  • vodohospodářství a odpadní průmysl, technologie na ochranu životního prostředí
  • energetika, důlní a těžební průmysl
  • strojírenství
  • doprava a dopravní infrastruktura, automotive, ekologická doprava (např. autobusy na CNG, LPG apod.)
  • stavebnictví - dopravní stavby
  • zemědělská technika a technologie
  • zemědělství (vinařství, rostlinná výroba a pěstování ovoce a zeleniny)

V rámci návštěvy paní ministryně Marty Novákové se uskuteční i mezivládní zasedání Česko-makedonské komise pro hospodářskou spolupráci, které bude v oblasti ekonomické spolupráce zaměřeno na podporu ekonomické diplomacie v perspektivních sektorech pro vzájemnou spolupráci.

UZÁVĚRKA ZÁVAZNÝCH PŘIHLÁŠEK JE DO PONDĚLÍ 18. 2. 2019.

Více informací zde

Zpět