Online kulatý stůl "Přenosy dat mimo EU, aktuální vývoj a otázky"

16. prosinec 2021 14:00 - 16:00
Současná situace v oblasti předávání dat je téměř rok po našem prvním kulatém stole k aktuálním otázkám předávání osobních údajů mimo EU/EHP, který se konal 28. ledna, stále velmi nejasná. Ve spolupráci se Spolkem pro ochranu osobních údajů jsme se proto rozhodli navázat další společnou akcí, která se zaměří na aktuální stav předávání osobních údajů mimo EU a celkovou datovou strategii EU, probíhající jednání o novém Privacy Shieldu mezi EU a USA a post-brexitový přístup k ochraně osobních údajů ve Spojeném království.

 

Registrovat se můžete zde.

Zpět