Diskuze k analýze „Vývoj, přípravy a realizace návrhů digitální daně“

18. leden 2022 10:00 - 12:00

Svaz průmyslu a dopravy ČR si nechal zpracovat analýzu „Vývoj, přípravy a realizace návrhů digitální daně“ (analýza je ke stažení zde) a nyní připravujeme on-line diskuzi, která se uskuteční 18. ledna 2022 od 10h.

Úvahy o zdanění digitálního sektoru se přetavily až do aktuálního konsensuálního dvoupiliřového řešení OECD. Nyní se návrhy, ke kterým se přihlásilo 136 států, precizují a čeká se debata o detailech a způsobu implementace návrhů do daňových systémů signatářských zemí. (Více si můžete přečíst např. v aktuálním vydání Spektra na str. 30 a 31). Než bude dohodnutý konsensus implementován, což by mělo být dle plánu do roku 2023, budou platit stávající pravidla pro digitální zdanění, která byla v některých zemích dosud přijata. Může se stát, že dílčí problémy, které vzejdou z implementace, oddálí realizaci až za rok 2023. Z našeho pohledu je termín 2023 velmi ambiciózní a nemyslíme si, že bude dodržen.

Do doby implementace návrhů OECD tak lze čekat, že v některých zemích budou existovat i již zavedené digitální daně jako dočasné řešení, byť dle dohody některých států by systém neměl jít nad rámec toho, co se připravuje v rámci OECD. Proto je možné, že ještě několik dalších let bude téma digitální daně stále aktuální.

Rádi bychom umožnili i širší diskuzi v rámci zástupců členských firem, zástupců státu i odborné veřejnostiPřipojit se k představení analýzy a k diskuzi můžete 18. ledna 2022 od 10h bez registrace prostřednictvím Google Meet na tomto odkazu.

Zpět