Mezinárodní odborná konference Údržba 2023

Konferenční centrum Akademie věd ČR
zámek Liblice
20. - 21. září 2023

Zveme Vás na 19. ročník mezinárodní odborné konference ÚDRŽBA 2023 „Autonomní údržba a diagnostika zařízení aneb každý má vliv na kondici strojů“

Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční mezinárodní odbornou konferenci Údržba 2023, kde se zaměříme mimo jiné na problematiku autonomní údržby a využití technické diagnostiky v oblasti údržby strojů a zařízení.

Program nabídne přednášky nejen z oblasti diagnostiky, ale také z dalších oblastí souvisejících s údržbou. Budete si moci mimo jiné poslechnout příspěvky o robotice, digitalizaci údržby, tribotechnice, energetice, aditivní výrobě, vzdělávání a úloze člověka v procesu údržby a další zajímavá témata.

Cílem konference zůstává pravidelné setkání lidí se zájmem o rozvoj procesů údržby, výměnu zkušeností a dobrých nápadů, s motivací tvořit a být v neustálém kontaktu s dobou.

Více informací zde

Na konferenci máte možnost:

  • účastnit se jako posluchač
  • vystavovat - prezentovat výrobky, postupy, služby - získat kontakty
  • být partnerem - mít logo firmy umístěné v partnerské sekci v materiálech a v přednáškovém sále
  • navázat nové kontakty při neformálním večerním programu
Zpět