Výsledky šetření SP ČR a ČNB za 4. čtvrtletí 2016

Svaz průmyslu a dopravy ČR zveřejňuje své pravidelné šetření v nefinančních podnicích, které provádí spolu s Českou národní bankou.
 

Hodnoty ekonomických výsledků a očekávání firem zůstávají pozitivní, i když často s výrazně nižšími kladnými saldy. Například, přestože investice i zakázky indikují udržení růstu, o žádná závratná tempa se rozhodně nejedná. Objevují se signály růstu cen hlavních vstupů i výstupů firem. Prohlubuje se zhoršování nedostatku kvalifikovaných pracovních sil jako bariéry růstu. Bližší informace, včetně například míry zajištění exportu, očekávaného vývoje zaměstnanosti a mezd či vnímání podmínek podnikatelského prostředí naleznete v prezentaci komentovaných výsledků níže. Prezentace obsahuje i odkazy na aktuální komentáře výsledků průmyslu či základní data vývoje ekonomiky ČR.

Výsledky šetření naleznete zde.
kategorie Ankety
zpět