Vysoká škola ekonomická provádí šetření na téma úspěšnosti realizace firemních strategií

Zapojte se do průzkumu odborného týmu VŠE v Praze a podělte se o své zkušenosti se strategiemi. Šetření provádí univerzity i v dalších zemích a účastní se jej tisíce firem. Cílem je zjistit, jaké jsou hlavní bariéry byznysu při realizaci strategie.

Vyplněním dotazníku podpoříte VŠE, váš hlas zvýší kvalitu výsledků a zařadí se do analýz domácích i zahraničních respondentů. Výsledky budou využity pro výzkumné a pedagogické aktivity a poslouží také k mezinárodnímu srovnání.  Jako poděkování získáte výsledky mezinárodní studie a 25% slevu na publikace nakladatelství Grada.


Realizace strategie a její úspěšnost
Kvalitní strategie je jedním z předpokladů dlouhodobé úspěšnosti a prosperity firem. Stejně důležitá je však i kvalitní realizace této strategie. Poznatky z odborné literatury i hospodářské praxe v zahraničí však ukazují, že v mnoha případech je realizace strategie neúspěšná (míra úspěšnosti se pohybuje v intervalu od 10 % do 60 %). Ukazuje se též, že společnosti s velice dobrou realizací strategie jsou podstatně výkonnější než ostatní společnosti. Např. výsledky rozsáhlé celosvětové studie společnosti The Economist Intelligence Unit shrnuje níže uvedená tabulka.

Srovnání výsledků nejúspěšnějších realizátorů strategie vzhledem ke všem ostatním společnostem

Charakteristika

Nejlepší realizátoři

Všechny ostatní společnosti

Úspěšné strategické projekty v posledních třech letech

73 %

53 %

Finanční výkonnost značně nad průměrem

65 %

18 %

Strategie velice dobře propojené s podnikatelským modelem

51%

6 %


Z výsledků empirických výzkumů realizace strategie jednoznačně vyplývají dva závěry. První z nich se týká relativně nízké úspěšnosti realizace strategie v souborech šetřených společností, a druhý toho, že společnosti úspěšnější při realizaci strategie jsou též výkonnější.
Základem pro zvýšení úspěšnosti realizace strategie je hlubší poznání bariér (překážek, problémů) realizace, které negativně ovlivňují její úspěšnost. Mezi nejvýznamnější patří například to, že manažeři postrádají znalosti a dovednosti potřebné pro realizaci strategie, strategie není dostatečně komunikována na nižší úrovně, systém pobídek a odměňování nestimuluje realizaci strategie, není dostatek návodů a vodítek pro úspěšnou realizaci strategie.
U nás nebyla zatím věnována problematice realizace strategie dostatečná pozornost a proto tým pracovníků VŠE v Praze (prof. J. Fotr, doc. M. Špaček, doc. E. Vacík a Ing. I. Souček, Ph.D.), který se zabývá problematikou tvorby strategie a nyní i její realizací, připravil dotazníkové šetření bariér realizace strategie v našich firmách.
Respondenti, kteří vyplní dotazník, získají zpracované výsledky tohoto šetření, a dále slevu ve výši 25 % na publikaci nakladatelství Grada „Jak úspěšně realizovat strategii“ a stejnou slevu na další knihy autorů ze stejného  nakladatelství (Tvorba a řízení portfolia projektů, Investiční rozhodování a řízení projektů, Aplikovaná analýza rizika ve finančním managementu a investičním rozhodování).
Dále mohou respondenti získat i výsledky celosvětových šetření bariér realizace strategie, realizačních aktivit a faktorů úspěšnosti realizace strategie. Věříme, že se podaří následně zpracovat co nejreprezentativnější vzorek, který bude užitečným vkladem pro zlepšení procesů realizace strategie ve společnostech ČR.
Prezentace výsledků, včetně výsledků zahraničních šetření, by byla v případě zájmu předmětem následného semináře pro respondenty.

Dotazník naleznete zde a čas, nezbytný pro jeho vyplnění, nepřesáhne 20 minut.
kategorie Ankety
zpět