Výsledky šetření SP ČR a ČNB v nefinančních podnicích za 2. čtvrtletí 2017

V prezentaci (dostupná zde) naleznete zpracované konkrétní výsledky a analytické komentáře v oblastech jako například vývoj zajištění vývozu proti kurzovému riziku, očekávání zakázek, investic či zaměstnanosti, hodnocení úvěrové dostupnosti či limitujících faktorů investic. V závěru prezentace je uvedena i přehledná tabulka vybraných veřejně dostupných makroekonomických indikátorů.

Pozitivní jsou nadále očekávání v oblasti domácí i zahraniční poptávky či očekávání investiční aktivity. Růst a výsledky podniků naráží na limity v podobě nedostatku pracovních sil a růstu mezd. Situace tak již vede k mírně rychlejšímu růstu mezd než růstu produktivity práce. Význam „nedostatečné poptávky“ (ať domácí, či zahraniční) jako limitujícího faktoru v současné době poklesl a poptávka (zakázky) působí prorůstově.


 

kategorie Ankety
zpět