Zveřejňujeme šetření SP ČR a ČNB za 2. čtvrtletí 2019

Celková salda ukazatelů zůstávají většinou kladná, byť nárůst negativních hodnocení v řadě z nich poukazuje na ochlazení růstu.

Ekonomické subjekty jsou opatrnější, cítí zpomalování tempa ekonomického růstu, ale zatím nedochází k zásadnějšímu zvratu či ekonomickému poklesu. Zpomalovaní a určité výkyvy směrem dolů například v průmyslové produkci pozorujeme již několik měsíců od závěru loňského roku a potvrzují ochlazování růstu. Pro výsledky 2Q 2019 je tedy příznačné, že odrážejí nárůst negativních hodnocení, ale zároveň pozitivní hodnocení zůstávají stabilní či mírně rostou. 

Příkladem může být oblast zakázek. Pozitivní očekávání v zakázkách se ve 2Q 2019 mírně navýšila, ale podnikatelé zároveň přesunuli očekávání setrvalého stavu „beze změny“ do oblasti negativního hodnocení budoucnosti zakázek.

Nadále zůstávají významné bariéry v podobě vysokých mzdových nákladů a obecně v podobě růstu cen vstupů (náklady na energii, ceny materiálů a surovin a obecně dodavatelské ceny), zpomalení tempa ekonomického růstu se v tlaku na růst cen zatím neprojevuje. I to potvrzuje že ekonomická výkonnost zůstává na vysoké úrovni a přetrvávají například bariéry na trhu práce.

Přetrvává také rozdíl mezi tempem vývoje cen vstupů a výstupů, kdy ceny výstupů rostou pomaleji než vstupy, což snižuje ziskovost.

Očekávaný „růst“ cen hlavních výrobních vstupů a výstupů na ročním horizontu:

 obrazek setreni2

 Zdroj: Šetření SP ČR a ČNB ve 2Q 2019 Poměrně negativní vývoj je v oblasti investic, i zde je očekáváno zpomalení růstu. Zejména dlouhodobé investice jsou ale zásadní pro zajištění pozitivních ekonomických výsledků v následujících letech ekonomického oslabení.

Celé šetření si můžete přečíst zde.

Vladimír Štípek
/
kategorie Ankety
zpět