Výsledky šetření SP ČR a ČNB za 4. čtvrtletí 2020

Šetření z posledního čtvrtletí roku 2020 vykazuje i přes složitost určité zlepšení ve vnímání domácí i zahraniční poptávky. Přestože nadále převažuje negativní hodnocení poptávky, náskok negativních odpovědí se stále snižuje.

očekávání zakázek pro první čtvrtletí roku 2021 se zatím neprojevil pozitivnější vývoj ekonomiky na konci roku 2020. Ve výhledu zakázek již jsou ale firmy trochu optimističtější a pro půlroční horizont se dostáváme do kladného salda očekávaného vývoje zakázek.

Očekávání investic je ale naopak pozitivní ve srovnání s předchozími kvartály, v delším jednoletém horizontu plánuje většina respondentů zvyšovat investiční podnikové výdaje. Bohužel je toto ovlivněno značně oslabenou investiční základnou roku 2020.

V oblasti cenového vývoje došlo opět k mírnému nárůstu, takže očekávání je nad inflačním cílem. Trh práce postupně chladne, podle respondentů dojde k mírnému poklesu zaměstnanosti a zároveň se snižuje růstové tempo mezd (oproti minulému čtvrtletí je očekáván nižší nárůst mezd, nižší tempo je rovněž viditelné ve srovnání s rokem 2019 a začátkem roku 2020, kdy byly hodnoty maximální). Nicméně tyto ukazatele nadále doprovází nevyřešené strukturální problémy či opatření a dopady spojená s korona krizí.

Firmy nadále musejí svůj export kvůli absenci ochoty přijmout euro zajišťovat proti kurzovým rizikům a též používají euro i v tuzemských transakcích, čímž se snaží eliminovat riziko fluktuací kurzu koruny k euru.

Kompletní šetření naleznete zde.

Anglická verze šetření pro 4. kvartál roku 2020 je zde.

Pro zajímavost, anglickou verzi šetření za 2. kvartál 2020 lze najít zde.

Vladimír Štípek
/
kategorie Ankety
zpět