SP ČR dlouhodobě zjišťuje formou průzkumů mezi členskými firmami stav různých aspektů podnikatelského prostředí v české ekonomice. Každé čtvrtletí pravidelně organizuje šetření ve spolupráci s Českou národní bankou, každoročně ve spolupráci s ING Pojišťovnou mapuje zájem firem o zaměstnanecké benefity, navíc organizuje speciální šetření na aktuální témata. 

Šetření SP ČR a ČNB mezi nefinančními podniky za třetí čtvrtletí 2016

Firmy v České republice zůstávají letos optimistické, v následujících šesti měsících téměř třetina z nich očekává nárůst zakázek, 60 procent dalších předpokládá stejný objem zakázek. Dobrou kondici průmyslu potvrzuje fakt, že velká část tuzemských firem chce pokračovat v investicích, a v řadě případů i do nových investic nad rámec obnovy. Firmy předpokládají nárůst mezd v průměru o 2,7 %. Letos plánují nábor relativně malého počtu pracovníků, a to o 0,6 % vzhledem k vysoké zaměstnanosti.

Evidenční listy důchodového pojištění (ELDP) - lhůta

MPSV se na Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) obrátilo s dotazem, zda by firmám nevadila změna lhůty - z nynějšího " 30. dubna" na " konec února" - odevzdání ELDP. SP ČR oslovilo s tímto dotazem členskou základnu. Zaměstnavatelé ve většině případů vyjádřili nesouhlas s tímto návrhem, z důvodu velké administrativní zátěže mzdových účtáren a personalistů v 1. čtvrtletí roku.