Ekoinovace v ČR

Inovace jsou hlavní hnací silou evropského hospodářství.

Ekoinovace přinášejí přidanou hodnotu tam, kde se dává přednost technologiím, které mají významný vliv na životní prostředí. Evropská komise spustila ekoinovace jako nový marketingový a proexportní nástroj, který má urychlit zavádění inovativních řešení do praxe. Pilotní program Ověřování technologií s výrazným přínosem pro životní prostředí (EU ETV) je dvouletý a je zaměřen na roky 2014-2015.

Ověřování ETV v České republice funguje od roku 2014. Akreditaci ČIA získalo České ekologické manažerské centrum (CEMC), a to v technologické oblasti „Materiály, odpady a zdroje“, procesem certifikace prochází dalších 6 subjektů.

Dne 11. 3. 2015 proběhlo na MŽP za účasti SP ČR společné pracovní jednání zainteresovaných aktérů  s cílem definovat potřebu podpory ekoinovací v návaznosti na již ukončený Program podpory environmentálních technologií v ČR.

Na jednání zazněla řada informací, námětů, návrhů i připomínek, například:

  1. EK v letošním a příštím roce sleduje a vyhodnocuje zpětnou vazbu o tento nástroj v jednotlivých státech
  2. ČR si ekoinovace zakomponovala do RIS strategie – jako dobrovolný nástroj
  3. Financování pod Horizont 2020
  4. Nikdo ze zúčastněných nevyslovil podporu vytvoření metodiky, nástrojů a systémových nástrojů, řešící problematiku ekoinovací.
  5. Pro ekoinovace by zřejmě měla platit stejná pravidla jako pro inovace, měly by být definovány ve stejném zákoně jako inovace, momentálně by bylo možné zasunout do stávající připravované novely zákona č. 130/2002
  6. zástupci většiny firem, asociací, komor se staví k problematice jako k neefektivnímu nákladu, nicméně o ní většinou nemají povědomí.
Závěr: Ekoinovace mohou být zajímavé pro některé exportéry. Zakomponování ekoinovací do RIS3 strategie, byť se jedná o nástroj dobrovolný, může generovat problémy v programovém období 2014-2020, kdy v rámci čerpání a vyhodnocování se mohou promítnout do dalších oblastí – a tak vzniká otázka, zdali by nebylo dobré tuto problematiku řešit legislativně, např. zakomponováním definice do zákona č. 130/2002.

Odkazy:
http://www.mzp.cz/cz/vyzkum_veda_inovace
http://www.tretiruka.cz/eu-etv/
http://www.eco-innovation.eu/
Jiří Janda
/
kategorie Dokumenty
zpět