BusinessEurope očekává pokračování růstu ekonomiky EU, byť pomalejším tempem

BusinessEurope zveřejnila novou prognózu vývoje ekonomiky EU potažmo eurozóny. Oproti předchozí prognóze, zveřejněné na jaře tohoto roku, doznala spíše kosmetických změn. Odhad růstu ekonomiky EU pro tento rok byl revidován o 0,1 procentního bodu dolů na 1,9 %, odhad růstu ekonomiky eurozóny zůstal nezměněn na 1,7 %. Pro příští rok čeká BusinessEurope růst ekonomiky EU o 1,6 % (revize o -0,3 p. b.), eurozóny pak o 1,5 % (-0,2 p. b.). Nejedná se o nijak závratná tempa, což není dobrá zpráva pro českou ekonomiku vzhledem k tomu, že EU/eurozóna je naším největším obchodním partnerem.Tahounem růstu by měla zůstat spotřeba domácností. Naopak negativně by měl přispívat čistý export. Pokud by však došlo k dalšímu oslabení eura (např. v důsledku zvýšení úrokových sazeb FEDem, nebo v důsledku prodloužení kvantitativního uvolňování ECB), pak by se pravděpodobně negativní příspěvek čistého exportu snížil.

Většina členů BusinessEurope nerevidovala své prognózy směrem dolů kvůli rozhodnutí UK odejít z eurozóny. Rizika prognózy vidíme dvojího typu – politická a finanční.  Politické riziko spočívá v „tvrdším“ vystoupení UK ze struktur EU a nevyjednání optimálních podmínek pro volný pohyb zboží mezi EU a UK. Finanční riziko vidíme v nedořešených problémech bank v eurozóně (problémy italských bank, problémy Deutsche Bank). Vzhedem k nové unijní legislativě (Bank Recovery Resolution Directive) již nelze řešit problémy bank státní pomocí, ale primárně odpisem některých závazků bank.

Celou prognózu BusinessEurope můžete nalézt zde:
https://www.businesseurope.eu/publications/eu-recovery-continues-despite-challenges

Na prognóze BusinessEurope se podílel i SP ČR. Pro tento rok odhadujeme růst české ekonomiky o 2,5 % v příštím roce pak počítáme s mírným zrychlením na 2,7 %. Letošní vývoj ekonomiky byl ovlivněn pomalým náběhem čerpání nového programovacího období EU fondů, což se projevilo zejména na investicích do fixního kapitálu, které za druhé čtvrtletí ubraly z ekonomického výkonu zhruba 1 procentní bod. Pro příští rok odhadujeme obnovení růstu investic, jednak z titulu nízké srovnávací základny z tohoto roku a jednak doufáme ve zrychlení čerpání EU fondů.

Naopak slušně roste spotřeba domácností a vlády. U spotřeby domácností očekáváme pokračování slušného růstu vzhledem k nízké nezaměstnanosti a z toho vyplývajícímu tlaku na růst mezd, růstu minimální mzdy a růstu platů ve veřejném sektoru.

Z našeho šetření mezi nefinančními podniky (mikroekonomický pohled) máme signály, že firmy očekávají pokračování mírného růstu zakázek, investic i zaměstnanosti:
http://www.spcr.cz/muze-vas-zajimat/ankety-a-setreni/10235-setreni-sp-cr-a-cnb-mezi-nefinancnimi-podniky

Václav Franče
/
kategorie Ekonomika v číslech
zpět