Konjunkturální průzkum ČSÚ v červenci 2017

Česká ekonomika je v dobré kondici, což aktuálně potvrdil konjunkturální průzkum za červenec 2017. Souhrnný indikátor, který sestavil ČSÚ, mírně vzrostl, zvýšil se také indikátor důvěry podnikatelů. Obě hodnoty rostly meziměsíčně i meziročně. Tento konjunkturální průzkum je v souladu s řadu dat z poslední doby, která byla rovněž optimistická – ať již šlo o květnová data za průmysl (po očištění dat došlo k meziročnímu nárůstu průmyslové produkce dokonce o 10,7 %), nebo revize odhadu růstu HDP za 1. čtvrtletí 2017 (původní předpoklad byl 2,9 %, ale po započtení dalších údajů je výsledek za první kvartál v podobě 3% růstu). „Jak vyplývá z dat ČSÚ i ze šetření Svazu průmyslu a dopravy ČR, podniky nyní rozhodně neočekávají zhoršení ekonomické situace. Nadále tedy trvá vysoká šance, že se pozitivní vývoj ekonomiky udrží i během celého léta a podzimu,“ komentuje šetření ředitel Sekce hospodářské politiky Bohuslav Čížek.
 
„Ekonomický úspěch je zejména výsledkem práce podnikatelů a jejich zaměstnanců,“ komentuje současnou situaci ve svém dopise podnikům prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák.
 
V průmyslu je hlavní bariérou stále nedostatečná poptávka, dle ČSÚ ji uvádí 35,4 % respondentů, to je méně než loni ve stejném měsíci, kdy to bylo až 38,2 % respondentů. Stále významnější je problém s nedostatkem pracovníků, který nyní znepokojuje přibližně 32 % respondentů, kdežto loni v červenci bylo znepokojeno nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců jen 15 % respondentů.
 

Odvětví obchodu a služeb vykazuje dle ČSÚ rovněž pozitivní vývoj, ovšem v odvětví stavebnictví se důvěra podnikatelů meziměsíčně snížila. V příštích třech měsících podnikatelé ve stavebnictví očekávají snížení tempa růstu stavební činnosti a také úrovně zaměstnanosti. Tento stav je dán mimo jiné tím, že se květnová produkce inženýrského stavitelství meziročně snížila o 2,3 % a podnikatelé již patrně v polovině léta neočekávají další velké infrastrukturní zakázky. „Stát by měl vynaložit maximum úsilí k tomu, aby se zkrátila dlouhá povolovací řízení. Svaz průmyslu a dopravy ČR dlouhodobě upozorňuje, že nekoncepční a zbytečně byrokratický přístup zpomaluje zejména dopravní výstavbu, což omezuje ještě robustnější ekonomický růst,“ dodává Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR. Meziročně je sice dle srovnání celková situace ve stavebnictví lepší, ovšem stále hluboko pod předkrizovou úrovní. Podobně je na tom důvěra spotřebitelů – meziměsíčně došlo k poklesu, ale meziročně je situace stále lepší. Zde je potřeba zmínit, že indikátor důvěry spotřebitelů byl na přelomu roku 2016 a 2017 na svém maximu, na rozdíl od vývoje důvěry ve stavebnictví.

Vladimír Štípek
/
kategorie Ekonomika v číslech
zpět