Základní sazby ČNB navýšeny

Dvoutýdenní repo sazba byla zvýšena na 0,50 %, zvýšena byla též lombardní sazba na 1 % a bylo rozhodnuto o ponechání diskontní sazby na úrovni 0,05 %. Zvýšení úrokových sazeb, o kterém rozhodla bankovní rada na dnešním zasedání, není překvapením – firmy i celá ekonomika růst sazeb očekávaly.
 
Rozhodnutí „ponechat sazby na stejné úrovni“, které bylo učiněno na předchozím zasedání rady, v podstatě jen odsunulo očekávání zvýšení sazeb na dnešek. Současné úrokové sazby nejsou pro většinu firem problematické, stále jsou z historického pohledu na nízké úrovni, navíc nyní zažíváme poměrně vysoký ekonomický růst. Stávající situace v ekonomice, relativně nízká zadluženost firem a obecně dobrá kondice ekonomických subjektů je důvodem, proč změna sazeb nebude v nejbližší době významným limitujícím faktorem pro další rozvoj podniků. Po změně nečekáme velký výkyv v objemu úvěrů, dopad na zpracovatelský průmysl rozhodně nebude velký. I tak je pro firmy platba úroků jednoznačným nákladem, který se na hospodaření projevuje. Nejde ale o šokovou změnu, firmy měly dost času se na mírný nárůst sazeb připravit.
 
Tržní úrokové míry reagují na základní úrokové míry ČNB, resp. se od nich odráží, změny sazeb ze strany ČNB jsou motivem ke změnám tržních úrokových měr. Vyšší tržní úrokové míry představují rovněž vyšší zhodnocení finančních prostředků a úspor – pro firmy, které mají dostatek likvidity, může mít toto navýšení sazeb pozitivní efekt, ale samozřejmě spíše velmi marginální s ohledem na relativně menší význam takového výnosu v kontextu firem zpracovatelského průmyslu. Růst sazeb by mohl mít také vliv na další posilování koruny, což by při výraznějším posilování mohlo některým exportérům přinášet komplikace. Při současném nastavení úrokových sazeb ve světě se totiž dále zvyšuje úrokový diferenciál mezi ČR a například eurozónou. Významným motivem jsou v této oblasti mj. i dobré výkony exportu, kdy český export rostl i navzdory postupně posilující koruně.
 
Dnešní navýšení drží sazby na stále relativně nízké úrovni, kterou ekonomika předpokládala. Za sektor průmyslu nečekáme ale, že by se dnešní zvýšení sazeb nějak významně projevilo v rozsahu poptávky po úvěrech či negativně ovlivnilo investiční aktivitu. Úroková sazba je jen jedním z faktorů, mezi významné patří faktory například výsledky ekonomiky a očekávání vývoje ekonomiky, výše zakázek. Následný vývoj ukáže, zda se ČNB přikloní k dalšímu navýšení (příští jednání rady proběhne 21. 12. 2017).
 
Blíže jsme se věnovali souvislostem vývoje sazeb v tomto článku, který jsme publikovali k příležitosti minulého zasedání bankovní rady.

 

Autoři: Vladimír Štípek, Bohuslav Čížek

 

 
kategorie Ekonomika v číslech
zpět