Zveřejněna informace GFŘ o dokladech nutných při vývozu zboží do 1000 Kg/1000 eur

Svaz průmyslu a dopravy ČR, ve spolupráci s Českou asociací mezinárodních expresních přepravců a Komorou daňových poradců ČR, v minulém roce požádal MF a GFŘ o kroky ke zvýšení právní jistoty daňových subjektů a jednoznačného výkladu týkajícího se osvobození od DPH a dokladování při vývozu zboží do 1000 Kg nebo 1 000 eur mimo EU. Podnikatelskému sektoru, tedy například exportérům a přepravcům, nebylo zřejmé, jaké doklady využít, když jde o vývoz zboží do třetích zemí do zmíněné hranice 1 000 eur hodnoty nebo hmotnosti 1 000 Kg.
Informace vydaná Generálním finančním ředitelstvím obsahuje vybrané pojmy týkající se vývozu zboží z pohledu celních předpisů, jež jsou nezbytné pro správné uplatňování DPH, a dále vybrané konstrukční prvky daně jako základ daně, den uskutečnění plnění nebo osvobození od daně.
Vydání informace je pozitivním krokem, protože odstraňuje nejistotu a zjednodušuje export. Informace definuje dotčené subjekty, dokumenty, které jsou nutné nebo přípustné pro dokladování směrem ke státním orgánům.

Informace byla zveřejněna na stánkách finančního ředitelství zde a zde je přímý odkaz na dokument.Vladimír Štípek
/
kategorie Ekonomika v číslech
zpět