ČNB zvýšila úrokové sazby

Česká národní banka (ČNB) dnes rozhodla o zvýšení základních úrokových sazeb, konkrétně dvoutýdenní repo sazbu zvýšila na 0,75 %, lombardní sazbu na 1,5 %, diskontní sazba byla nadále ponechána na úrovni 0,05 %. Zvýšení sazeb vyplývalo i ze signálů a transparentní komunikace ČNB.
Signály pro zvýšení byly zřejmé a Svaz již v komunikaci se svými členy na scénář zvyšování úrokových sazeb upozorňoval a upozorňuje. Zvýšení se tedy předpokládalo, navíc na prosincovém jednání k navýšení nedošlo. Tehdejší rozhodnutí bylo možné vnímat jako odložení zvýšení sazeb na únorové zasedání bankovní rady.
Současné úrokové sazby zatím stále nejsou pro většinu firem problematické, tomu pomáhá i současný ekonomický růst. „Určitý nárůst se očekával, podnikatelé již promítli tato očekávání do svého rozhodování i plánování,“ dodává Jaroslav Hanák, prezident SP ČR.
Samozřejmě to zvyšuje náklady externího financování a zvýšení sazeb je jedním z faktorů, který ovlivňuje kurz koruny. Vliv to tedy může mít na posilování koruny, ale jde rovněž o očekávaný vývoj, exportéři s postupným posilováním počítají, i případné posílení po zvýšení sazeb by se zařadilo do trendu předvídatelného posilování a proti tomu se podnikatelé zajišťují, mj. používáním eura i v tuzemských transakcích.

Problematice jsme se též věnovali zde a dříve i zde.Vladimír Štípek
/
kategorie Ekonomika v číslech
zpět