Průmysl se v červnu vyvíjel pozitivně, šetření SP ČR a ČNB dokládá dobrou kondici české ekonomiky, výraznější ochlazení zatím nečekáme

 

Výsledky českého průmyslu v červnu a v prvním pololetí 2018

Průmyslová výroba v červnu 2018 meziročně po očištění od vlivu pracovních dní meziročně vzrostla o 6,9 %, bez očištění byl růst 3,4 %. Meziměsíční růst byl 1,5 %.

Průmysl vykazuje letos dobré výsledky, byť jde o nižší hodnoty než v loňském roce tak, jak jsme již mnohokrát avizovali. Loni byl růst průmyslové produkce za celý rok na úrovni 6,5 %. V první polovině letošního roku průmysl v tempu zmírnil a vykázal pouze 2,8% růst (ve srovnání s prvním pololetím roku 2017 jde o pokles růstu o 3,5 p.b.).

Pozn.: Pohled na meziroční data ukazuje, že loňský rok představoval velmi dobrý výsledek. Výsledek je o to pozitivnější, že mu předcházely na růstové roky 2016 a 2015 s růstovými hodnotami nad úrovní 3 %, resp. 4 %. Zdánlivě lepšího číselného výsledku, než byl růst v roce 2017, dosáhl průmysl v roce 2010 (tehdy průmysl vykázal meziroční růst 8,6 %). Jednalo se ale o rok následující po krizovém roce 2009, kdy došlo k meziročnímu poklesu o 13,6 %.

Příspěvky k růstu jednotlivých odvětví jsou následující, zpracovatelský průmysl přispěl k celkovému růstu 1,9 p.b. (výroba strojů a zařízení vykázala příspěvek 0,6 p.b., výroba automobilů přispěla k růstu 0,4 p.b.), výroba a rozvod elektřiny má příspěvek k růstu na úrovni 1,3 p.b.

Zakázky jako indikátor budoucího vývoje

Sektor průmyslu také nadále drží růstové hodnoty nových průmyslových zakázek. I zde ale vidíme letos nižší hodnoty. Loňský průměrný růst byl 7,6 %, v letošním roce se prozatím pohybujeme nad 3% úrovní růstu nových průmyslových zakázek, pouze v červnu vzrostla hodnota nových zakázek o 5,1 %.
 
Jedná se ale o kladné hodnoty, a tedy signál o pokračování růstových hodnot výroby v nejbližších měsících. To potvrzují i kladné hodnoty českého Indexu nákupních manažerů (PMI) zpracovatelského průmyslu. Šetření Svazu průmyslu a ČNB z druhého čtvrtletí potvrdilo pak i očekávání kladného vývoje zakázek v nejbližších měsících.

Výsledky za druhý kvartál

Z červnovými výsledky byla zveřejněna také souhrnná data za 2. čtvrtletí 2018. Průmysl ve druhém čtvrtletí zrychlil z 1,9% tempa růstu v prvním čtvrtletí na 3,4% meziroční růst. Tyto hodnoty ukazují, že (samozřejmě při srovnání s vysokými hodnotami roku 2017) je ekonomika v první polovině tohoto roku je v dobré kondici, což bude mít vliv i na celý výsledek roku 2018.

V samotném zpracovatelském průmyslu se tempo meziročního růstu zvýšilo z 3 % v prvním čtvrtletí na 3,8 % ve čtvrtletí druhém. Průměrného 6,9% růstu zpracovatelského průmyslu v roce 2017 nynější výkon za celý rok 2018 asi nedosáhne, ale z hlediska delší časové řady jde o výsledek signalizující stabilní situaci ve zpracovatelském průmyslu.

 

Pozitivní, byť slabší výhled českého hospodářství dokládá i společné šetření SP ČR a ČNB

Ze společného šetření Svazu průmyslu a dopravy ČR a ČNB mezi podnikateli za 2. čtvrtletí 2018 (ke stažení zde) vyplývá, že podniky ovlivňuje pozitivní vývoj ekonomiky, kde HDP roste již pátým rokem. Přesto podle všeho letošní průměrné výsledky nedosáhnou loňských rekordních hodnot. Výraznější zvrat ani ekonomické ochlazení v následujících měsících žádný z ukazatelů šetření nepředvídá. Ke snížení míry růstu oproti loňskému roku již ale dochází.

„Podniky očekávají, že budou mít v následujících třech až šesti měsících dostatek zakázek. Pozitivní hodnocení zůstalo i u růstu investiční aktivity,“ hodnotí závěry šetření Bohuslav Čížek, hlavní ekonom a ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR. 

Stále víc se projevují i bariéry dalšího růstu

„Firmy se stále potýkají s nedostatkem pracovníků. V posledním čtvrtletí opět rostly mzdy, zdražují ale i dodavatelské ceny, jako jsou energie či služby. Podniky úměrně tomu zatím nezdražují své výrobky ani služby, což ovlivňuje jejich konečnou ziskovost. Jejich zisky celkově proto nerostou tak rychle jako v posledních letech,“ vysvětluje Bohuslav Čížek.

Firmy se také aktivně zajišťují proti nejistotě dalšího vývoje kurzu koruny

Z šetření vyplývá i to, že se firmy zajišťují proti kurzovému riziku. Téměř 20 % podniků používá euro i v tuzemských transakcích a zhruba 40 % exportu je zajištěno finančními nástroji.

V aktuálním šetření naleznete nejen informace a komentáře k aktuálním ekonomickým očekáváním, ale například také k vnímání dostupnosti financování, bariérám růstu či zajištění exportu.

Situace ekonomiky dle SP ČR

Z pohledu průmyslu termín přehřívání ekonomiky tak často, jako někteří makroekonomové, nyní nepoužíváme. Uvědomujeme si, že ekonomický růst není samozřejmostí a existuje zde řada nejistot a rizikových faktorů, například v podobě vývoje světové obchodní politiky (celní politika USA, vyjednávání o Brexitu apod.).

I když tedy ekonomika ani zpracovatelský průmysl letos nedosáhne růstových hodnot roku 2017, lze čekat solidní výkon ekonomiky i v druhé polovině roku 2018. Jak dokládá i naše predikce, kterou jsme zveřejnili v rámci šetření SP ČR a ČNB za 1. čtvrtletí 2018 (zde), nadále očekáváme růst ekonomiky v tomto roce nad 3 % (odhad zveřejněný v prvním letošním šetření je 3,4 %). Revize odhadů vývoje ekonomiky některých institucí z poslední doby z mírně optimistického scénáře na realističtější a bližší původní predikci Svazu průmyslu. Dosavadní výsledky v letošním roce již ukazují, že například ani výroba ani zisky již nerostou v průměru loňskými tempy. Zostřená rivalita na trhu práce při poptávání pracovníků je zřejmá. Nedostatek pracovníků se stal významnou bariérou krátkodobého růstu, který by tak mohl být mírně vyšší.


 

Vladimír Štípek
/
kategorie Ekonomika v číslech
zpět