Výkon ekonomiky ČR nadále roste, tempo ale zpomaluje

Celkový ekonomický výkon či průmyslová produkce nadále rostou. Svaz již před rokem upozorňoval ve svých predikcích, že rekordní tempa růstu letos neudržíme a růstové hodnoty průmyslové produkce a přidané hodnoty zpomalí. Nižší míru růstu potvrdil zpřesněný odhad vývoje ekonomiky za 2. čtvrtletí 2018, konkrétně se jednalo o růst HDP ve výši 2,4 % meziročně (pro srovnání, v prvním čtvrtletí šlo o meziroční růst 4,1 %). Ještě důležitější však pro hodnocení tohoto čísla je, že po sezónním očištění zde máme mezičtvrtletní nárůst HDP o 0,7 %. Výkonnostní základna naší ekonomiky se tak dále posunula nahoru. Navíc růst v prvním čtvrtletí 2018 nad 4 % umožnilo i rozložení vývoje růstu loňského roku, kde z nižšího tempa v prvním čtvrtletí (r. 2017) následně ekonomika vyskočila k růstovým hodnotám kolem 5 %, které již ale v letošním roce nedosáhneme.

Svaz tak na rozdíl od jiných institucí, jejichž predikce byly příliš optimistické, byl ve svých plánech blíže realitě a svou predikci nemění. Celkový výsledek ekonomiky v roce 2018 nadále očekáváme s hodnotou růstu nad 3% růstem HDP (podrobněji k naší predikci zde).

Jak ukazují dosavadní údaje z oblasti průmyslové produkce, jde o uspokojivé hodnoty, byť v některých měsících letošního roku docházelo k určitým výkyvům daných sezónností. Vysoké hodnoty růstu sice letos nedosahujeme, ale navazujeme na rekordní základnu z loňského roku a výkon zůstává poměrně stabilní, stejně jako očekávání pro nejbližší měsíce. Průmysl dle dat ČSU k ročnímu růstu ekonomiky přispěl 0,8 p.b., tedy největším příspěvkem. Opět deklaruje svou pozici v české ekonomice. Opatrnost ve výhledech zůstává na místě nejen v podobě slabších údajů tempa ekonomického růstu, ale i v rozsahu získávání nových zakázek, aktuálních limitů v podobě trhu práce či s ohledem na řadu aktuálních rizik, zejména v zahraničním obchodě.

Všechny výdajové složky HDP přispěly k růstu kladně, což očekáváme i po zbytek roku. Je zřejmé, že klíčová je v důsledku situace na trhu práce a ekonomického výkonu i sentimentu v ČR nadále domácí poptávka. Ta zvyšuje i hodnoty importu a tím snižuje výši salda zahraničního obchodu. Růsty importy v letošním roce totiž překračují růsty exportu. Faktor rostoucích mezd posiluje domácí poptávku a spotřebu, na druhou stranu působí jako bariéra rychlejšího růstu ekonomiky, neboť se jedná o stále významnější nákladový faktor, navíc za spolupůsobení faktoru nedostatku mnoha profesí pro zpracovatelský průmysl. To komplikuje splnění dodávek a přijímání dalších zakázek. Ani zahraniční poptávka a s ní spojený export již nedrží v tempech růstu loňské rekordy. Pozitivní je zejména růstová hodnota investic, od investic do staveb, přes dopravní prostředky po stroje a zařízení. Stále zde ale vidíme větší prostor pro tzv. dlouhodobé zásadnější investice spojené s inovacemi.

Jak ukazuje společné šetření Svazu průmyslu a dopravy ČR a ČNB mezi podnikateli za 2. čtvrtletí 2018 (ke stažení zde), podniky očekávají v následujících měsících pozitivní vývoj v oblasti zakázek. Pozitivní hodnocení zakázek je dle závěrů šetření určitou známkou stability současného stavu, dle statistických dat a informací od členů SP ČR bude letošní rok růstový, byť nikoliv na loňské rekordní úrovni či i se zmírněním některých dalších ukazatelů. Příkladem může být nižší míra ziskovosti u řady firem v důsledku vývoje nákladů.

 

Autoři: Vladimír Štípek, Bohuslav Čížek

kategorie Ekonomika v číslech
zpět