Výsledky šetření SP ČR a ČNB za 3. čtvrtletí 2018

Dle šetření mezi 148 podniky za 3. čtvrtletí letošního roku, které zpracováváme společně s ČNB, bude ekonomika ČR nadále v růstu, byť tento růst se postupně snižuje a bude snižovat.

K hlavním závěrům šetření lze říci, že hodnocení domácí i zahraniční poptávky, včetně očekávaných zakázek, vykazuje mírně pozitivní až stabilní předpovědi, a to bez výraznějších propadů očekávání růstu, ale i bez zvýšení pesimistických předpovědí. Stabilita hodnocení těchto klíčových ukazatelů indikuje základ kladného ekonomického vývoje. Nepředpokládáme pro nejbližší měsíce změnu trendu či výrazný zvrat, ale pokračující snižování dosud relativně vysokého tempa růstu. K tomu již dochází a ekonomika roste pomaleji.

Významným negativním faktorem, který vychází i z předešlého vysokého ekonomického růstu, je růst ceny řady vstupů. Očekáván je nadále další růst mzdových nákladů, což se pojí s nedostatkem pracovní síly, růst cen energií, materiálů a surovin a řady personálně náročných služeb. Toto jsou negativní faktory, které podnikatelé pociťují stále intenzivněji a jsou bariérou nejen dalšího růstu, ale také udržení stávajícího výkonu ekonomiky. Narůstají ovšem i další rizikové faktory – od světových obchodních politik, přes Brexit po regulační zásahy.

Dále lze uvést, že i přes postupné navyšování úrokových sazeb zůstává předpokládaná dostupnost úvěrů pro podnikatele standardní či velmi dobrá. Z šetření dále vyplývá, že typické je využívání eura v tuzemských transakcích, které se již delší dobu pohybuje kolem úrovně 20 %, čímž se podnikatelský sektor dobrovolně a racionálně připojuje k eurozóně.

Celé šetření je ke stažení zde.

kategorie Ekonomika v číslech
zpět